Bảo vệ môi trường Việt Nam

Bảo vệ môi trường Việt Nam là một bài báo do PGS. TS Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng trong Bản tin khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 06. tháng 12/2022 với tiêu đề ” Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển Kinh tế- Xã hội

Xem chi tiết: Bản tin KHCN ĐHQGHN – Xuân Quý Mão (pubhtml5.com)