Truyền thông về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tại hai xã huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

[:vi]

Ngày 9 và 10 tháng 3 vừa qua, nhóm thực hiện Dự án FLC 13-05 đã tổ chức các hội thi truyền thông về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tại hai xã Xuân Phú và Phú Nghiêm, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Các hội thi đã thu hút được đông đảo người dân ở hai xã tới tham dự. Ngoài ra, còn có đại diện cấp huyện và cấp xã tới tham gia trong Ban giám khảo cuộc thi. Các hội thi được tổ chức dưới hình thức thi hỏi đáp kiến thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chiếu phim và kết hợp với thi khéo tay giữa các đội thi trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

Các phần thi khá sôi động, phần thi hỏi đáp cung cấp các kiến thức liên quan và mỗi câu hỏi được Ban giám khảo giải thích rõ ràng, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân tại hai xã. Phần thi khéo tay là phần thi hấp dẫn nhất, với nguyên liệu chỉ có 2 cây luồng với thời gian ngắn, chỉ 30-40 phút, mà các đội thi sáng tạo ra được 10-12 sản phẩm gắn liền với đời sống của họ như: đũa, ống tăm, muôi múc cơm, chổi quét… Phần thi này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của cây luồng, sử dụng hợp lý tài nguyên, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa, túi ni lông.

Hội thi truyền thông về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn miền núi huyện Quan Hóa, Thanh Hóa về biến đổi khí hậu, tác động của nó và vấn đề bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, từ đó góp phần nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân và hướng tới phát triển bền vững.

Dự án FLC 13-05 về “Phát triển sinh kế bền vững và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân tộc nghèo ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa” do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ, được Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường kết hợp với UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Dự án được thực hiện ở hai xã Xuân Phú và Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2016.

[:]