NCS Nguyễn Võ Kiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng ngày 13/5/2023, Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên

Luận án tiến sĩ với tên đề tài là “Nghiên cứu tài nguyên đất gò đồi phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bác Giang”, thuộc Chuyên ngành đào tạo Môi trường và phát triển bền vững, Mã số: 9440301.04, được sự hướng dẫn của PGS.TS. Lưu Thế Anh đồng thời là Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường. Tới dự buổi bảo vệ luận án còn có đại diện của cơ sở đào tạo, TS. Võ Thanh Sơn, Phó viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, và đại diện lãnh đạo của cơ quan làm việc của NCS, TS. Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp cùng các đồng nghiệp và NCS.

NCS Nguyễn Võ Kiên trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Võ Kiên dưới sự chủ trì của GS.TS. Trương Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng, đã đánh giá cao kết quả đạt được của luận án. Kết quả mới của luận án gồm: (1) Đã làm rõ đặc điểm và sự phân hóa đất vùng gò đồi tỉnh Bắc Giang theo hệ thống phân loại định lượng của FAO/WRB 2014 gồm 30 đơn vị phân loại với các tính chất đặc thù thuộc 6 nhóm đất chính; (2) Đã tích hợp kết quả phân hạng mức độ thích hợp đất vùng gò đồi tỉnh Bắc Giang với đánh giá tính bền vững của các loại hình SDĐ chính khu vực nghiên cứu; (3) Đề xuất định hướng sử dụng tài nguyên đất vùng gò đồi theo 4 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp trên cơ sở phân tích chỉ số tính linh hoạt của đơn vị đất đai và loại sử dụng đất, tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp kết hợp với phân vùng sinh thái nông nghiệp vùng gò đồi.

Ngoài ra, luận án còn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn như sau: (1) Ý nghĩa khoa học: Kết quả của luận án góp phần hoàn thiện phương pháp luận trong nghiên cứu đánh giá và phân loại đất vùng gò đồi Đông Bắc Việt Nam; trong xây dựng phương pháp đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp; (2) Ý nghĩa thực tiễn: Cung cấp cơ sở khoa học cho khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất vùng gò đồi phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang. Luận án là công trình có giá trị cho tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về thổ nhưỡng, tài nguyên đất và phát triển nông nghiệp bền vững.

Tính từ năm 2005 đến nay, kể từ khi Viện Tài nguyên và Môi trường tổ chức đào tạo tiến sĩ thì NCS. Nguyễn Võ Kiên là NCS thứ 25 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ . Trong những năm qua, VNU-CRES đã đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững cho Đất nước.

Tân tiến sĩ Nguyễn Võ Kiên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

TS. Võ Thanh Sơn – Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, thay mặt cho cơ sở đào tạo tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Võ Kiên

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ.


Tân tiến sĩ Nguyễn Võ Kiên tặng hoa, cảm ơn cán bộ hướng dẫn PGS.TS Lưu Thế Anh

TS. Nguyễn Quang Dũng – Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Võ Kiên.Đồng nghiệp, bạn bè và gia đình chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Võ Kiên

Tags: , ,