Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Võ Kiên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tài nguyên đất gò đồi phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang”

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững

Mã số: 9440301.04

Thời gian: 8h30, thứ bảy, ngày 13/05/2023

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.

Một số thông tin về luận án của nghiên cứu sinh:

  1. Thông tin luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên
  2. Trích yếu luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên

  3. Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên

Tags: , ,