Hội thảo khởi động Dự án nghiên cứu Đồng bằng châu thổ

Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES-VNU) chủ trì và phối hợp với Khoa Địa lý, Chính trị và Xã hội học, Đại học Newscattle của Vương quốc Anh tổ chức Hội thảo khởi động Dự án nghiên cứu Đồng bằng châu thổ (Living Deltas Hub) từ ngày 25 tháng 2 đến 1 tháng 3 năm 2019 tại khách sạn Melia, Hà Nội. Khoảng hơn 40 đại biểu đến từ 12 quốc gia sẽ tham dự hội thảo này. Mục tiêu của hội thảo nhằm xác định phạm vi và kế hoạch hoạt động của các hợp phần của dự án trong năm 2019.

Dự án nghiên cứu Đồng bằng châu thổ (Living Deltas Hub) là một trong 12 dự án nghiên cứu toàn cầu của Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới của Vương quốc Anh (UKRI). UKRI đi tiên phong trong việc xây dựng cách tiếp cận mới nhằm giải quyết một số thách thức toàn cầu. Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF) tài trợ cho 12 dự án nghiên cứu này.

Các vùng đồng bằng châu thổ tuy chỉ chiếm một phần trăm cảnh quan toàn cầu nhưng hỗ trợ cho hơn một nửa tỷ người sinh sống. Đồng bằng châu thổ là hệ thống sinh thái xã hội quan trọng và vựa lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, vùng đầu bằng châu thổ và sinh kế của những người sống tại đây đang phải đối mặt với các thách thức như khai thác tài nguyên quá mức, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Hoạt động nghiên cứu của dự án sẽ tập trung ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long của Việt Nam, đồng bằng sông Ganges-Brahmaputra-Meghna ở Bangladesh và Ấn Độ bằng cách áp dụng các mô hình hợp tác công tư nhằm đưa ra các kiến thức và chính sách mới. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao sức chống chịu cho các cộng đồng và phát triển bền vững các vùng đồng bằng châu thổ.

Trong vòng 5 năm tới, Mạng lưới nghiên cứu liên ngành bao gồm 12 nghiên cứu này sẽ hoạt động trên 85 quốc gia với các tổ chức chính phủ, các cơ quan quốc tế, tổ chức phi chính phủ và nhiều đối tác khác tại các nước đang phát triển và trên toàn cầu để đưa ra các giải pháp sáng tạo và bền vững nhằm giúp cho thế giới và Vương quốc Anh trở nên an toàn, bền vững và thịnh vượng hơn.