ĐHQGHN xúc tiến triển khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại học Quốc gia Lào

Sáng ngày 09/09/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã có buổi làm việc với đoàn công tác của ĐHQG Lào do Phó Giám đốc Houngphet Chanthavong làm trưởng đoàn về công tác chuẩn bị Dự án “Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại học Quốc gia Lào”

Dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam dành cho Chính phủ nước CHDCND Lào vào năm 2021. ĐHQGHN được Chính phủ giao làm chủ dự án (phía Việt Nam). Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học được giao làm chủ dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn làm việc với Đoàn công tác từ ĐHQG Lào

Chức năng và vai trò của trung tâm là để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và nói riêng về nghiên cứu khoa học và tập huấn cho cán bộ giảng viên có kiến thức, năng lực và kỹ năng trở thành chuyên gia có chuyên môn đáp ứng yêu cầu của xã hội và có thể cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn, mở chương trình thạc sỹ, tiến sỹ, tập huấn và phục vụ nâng cao nghiệp vụ cho cơ quan trong và ngoài các ngành có liên quan. Các chuyên ngành dự kiến sẽ triển khai theo nhu cầu của ĐHQG Lào là Luật, khí hậu, chính trị hành chính và công nghệ thông tin. Trung tâm nghiên cứu khoa học và tập huấn của ĐHQG Lào sẽ đóng vai trò tương đương như một khoa thuộc ĐHQG Lào. Cơ cấu tổ chức của trung tâm bao gồm: 01 Giám đốc bên phía Việt Nam và 01 Giám đốc bên phía Lào, 04 phó giám đốc và 04 phòng chức năng: phòng kế hoạch và hợp tác, phòng nghiên cứu và quản lý tạp chí khoa học, phòng sở hữu trí tuệ và phòng quản lý học vụ. Cách thức vận hành của trung tâm là hai ĐHQG sử dụng chung dưới sự quản lý của ĐHQG Lào.

Ban Quản lý Các dự án ĐHQGHN là đơn vị đầu mối được ĐHQGHN giao triển khai Dự án này. Hiện nay, ĐHQG Lào đã thống nhất được mặt bằng rộng hơn 10,000m2 dự kiến sẽ xây Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn. Trước mắt, đơn vị tư vấn do ĐHQGHN mời sẽ sang Lào để tìm hiểu cơ cấu chức năng và quy mô hoạt động của Trung tâm nhằm xây dựng nhiệm vụ thiết kế phù hợp; khảo sát đánh giá hiện trạng khu đất dự án, sơ bộ bố trí tổng thế, các phân khu theo cơ cấu chức năng xây dựng và nhu cầu về hệ thống trang thiết bị,…

Trong thời gian làm việc tại ĐHQGHN, Đoàn công tác của ĐHQG Lào sẽ làm việc với Ban Quản lý Các Dự án và đại diện các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN và Viện Đảm bảo Chất lượng, Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực và Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN về nhu cầu và các nội dung hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong Dự án.

Trước đó, ngày 10/01/2022, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong đã trao văn bản thỏa thuận giữa hai đơn vị về việc triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong (bên trái) đã trao văn bản thỏa thuận hợp tác năm 2022

Ngày 12/01/2018, ĐHQGHN và ĐHQG Lào đã ký Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai đại học, trong đó có ký Phụ lục về việc hợp tác triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào. Chính phủ Lào đã đề xuất danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào tại Kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Lào tổ chức ngày 06/12/2020 tại Hà Nội, trong đó có dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào. Ngày 01/06/2021, ĐHQG Lào có Công thư đề nghị ĐHQGHN phối hợp thực hiện thỏa thuận mà hai bên đã ký ngày 12/01/2018. Ngày 13/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn chính thức số 9109/VPCP-HTQT giao ĐHQGHN thực hiện nhiệm vụ chủ dự án phía Việt Nam đối với Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào.

Đại học Quốc gia Lào (National University of Laos) viết tắt là NUoL, được thành lập năm 1996, là trường đại học đầu tiên của Lào, được đặt tại Thủ đô Viêng Chăn, có các chương trình giáo dục đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, đa ngành có chất lượng cao và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của Lào.

VNU Media