Thông báo kêu gọi ứng viên chuyên viên nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học Newcastle

Hiện nay trường đại học Newcastle đang kêu gọi các ứng viên nộp đơn vào vị trí chuyên viên nghiên cứu sau tiến sĩ. Các ứng viên đạt tiêu chuẩn có thể xem và nộp đơn tại đây 

Hạn nộp hồ sơ ngày 15/4/2020