Thông báo

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 và
Trao bằng tiến sĩ.
Thời gian: 15h00 – 16h30, thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trường Đại học Dược Hà Nội, Số 15 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Viện Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các thầy, cô giáo, các cựu nghiên cứu sinh, học viên
cao học và những người quan tâm đến dự.
Ban tổ chức