Tập huấn, đào tạo kỹ thuật quan trắc môi trường tại cơ sở 2 của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 22/6/2023, “Chương trình Đào tạo Quan trắc Môi trường” do Viện Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung Tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc, Cục Kiểm soát ô nhiễm Môi trường đào tạo được tổ chức thành công. Các học viên tham gia chương trình đầy đủ đã được cấp chứng nhận của Chương trình.

Chương trình này đã thu hút sự tham gia của đoàn chuyên gia đến từ Trung Tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc cùng với các cán bộ chuyên môn của Viện Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, buổi đào tạo không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức lý thuyết thông qua giảng dạy, mà còn tạo cơ hội cho học viên thực hành trực tiếp tại hiện trường.

Chương trình đào tạo nhấn mạnh vào các kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản mẫu trong phân tích môi trường đất và nước, cùng với việc thực hiện quan trắc trực tiếp tại hiện trường. Nhờ đó, học viên được trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng cần thiết trong việc quan trắc môi trường.

Điều này giúp họ áp dụng kiến thức một cách hiệu quả và chuẩn xác. Hy vọng rằng chương trình đào tạo này sẽ góp phần quan trọng vào phát triển ngành quan trắc môi trường và hướng tới bảo vệ môi trường bền vững, từ đó đảm bảo sự chất lượng và sự an toàn của môi trường sống chúng ta trong tình hình mới.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo: