Một số hoạt động thực địa tại Bangladesh của Hợp phần 4

Sau Hội thảo thường niên lần thứ nhất của Dự án HUB, 08 thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Hợp phần 4 và các Thành viên Ban Quản lý Dự án đã tổ chức chuyến thực địa khảo sát sơ bộ vùng đồng bằng ven biển Ganges-Brahmaputra-Meghna thuộc bang Khulna, Bangladesh.

Nhóm đã khảo sát một số điểm bờ sông bị sạt lở, các điểm nuôi thủy hải sản ven biển và rừng ngập mặn ở Sunderban, Bangladesh, thực hiện phỏng vấn hai nhóm người dân sống tại vùng ven rừng ngập mặn Sunderban về sinh kế trước kia và hiện tại, những thay đổi về môi trường, xã hội qua các thời kỳ và các cột mốc tiêu biểu của các thay đổi đó. Ngoài ra, trên thực địa Nhóm cũng khảo sát các điểm để cài đặt các thiết bị đo cường độ và độ cao sóng biển. Tuy nhiên, chưa xác định được các điểm phù hợp để lắp đặt thiết bị, do cần phải có thêm một đợt khảo sát bổ sung. Đợt khảo sát sơ bộ này đã giúp Nhóm test thử bộ công cụ điều tra và tìm ra các cách thức phù hợp với từng địa bản nghiên cứu thuộc ba vùng đồng bằng châu thổ của Dự án. Kết quả khảo sát cho thấy, những người dân sống ở vùng ven biển đang phải đối mặt với vấn đề khan hiếm nguồn nước ngọt và tình trạng ngập úng. “Quản lý sông thủy triều” (TRM) là một phư ơng thức quản lý bản địa ở phía Tây Nam của đồng bằng sông Hằng ở Bangladesh. Cách tiếp cận này có tiềm năng cao để mở rộng diện tích trong nông nghiệp với tác động tích cực đến sản xuất bền vững và quy hoạch sử dụng đất bền vững.

Nguồn ảnh: Bùi Hà Ly – GCRF Living Deltas Hub