Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao, Nhật Bản và Viện Tài nguyên và Môi trường hợp tác xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) Nhật Bản và Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Ryutaro Ohtsuka – chủ tịch và bà Tomoko Oizumi- cán bộ của NEF đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06 tháng 11 năm 2017. Ngoài việc thảo luận về công tác quản lý Học bổng Nagao do NEF cấp cho học viên cao học của Việt Nam hàng năm, mục đích chính của chuyến thăm là – hợp tác xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Theo thỏa thuận giữa NEF và CRES nhằm góp phần xây dựng năng lực bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam, NEF cấp tiếp 40 suất học bổng cho các học viên cao học đã nhận học bổng năm học 2016-2017 và cấp mới 40 suất cho học viên cao học năm học 2017-2018.

Đoàn công tác của NEF cùng với cán bộ của CRES đã dành 3 ngày đi nghiên cứu thực tế tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Na Hang của tỉnh Tuyên Quang nhằm tìm hiểu các thách thức đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương. Đoàn đã làm việc với Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Na Hang, UBND huyện Na Hang, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, UBND xã Đà Vị và người dân tái định cư do xây dựng thủy điện Tuyên Quang tại xã.Tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế xã hội của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang cũng như một loạt các thách thức mà địa phương đang gặp phải trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học đã được phát hiện trong chuyến thực địa này. Đại diện của  NEF và CRES khẳng định tính cấp thiết của việc xây dựng một chương trình nghiên cứu dài hạn nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở phía Bắc Việt Nam.