Dự án NEF bảo tồn thiên nhiên tại vùng núi phía bắc Việt Nam

Tên đề tài/dự án:

“Dự án NEF bảo tồn thiên nhiên tại vùng núi phía Bắc Việt Nam”

Thông tin đề tài/dự án:

Mã số/thời gian thực hiện/ tên người chủ trì

 • Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nhật Bản)
 • Thời gian thực hiện: 4 năm
 • ĐỊa điểm thực hiện: tại 4 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng và Bắc Kạn

Cơ quan chủ quản:

Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện:

Viện Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu đề tài/ dự án:

 • Nghiên cứu về hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học ở các vùng núi đá vôi;
 • Góp phần vào việc hoạch định chính sách về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam;
 • Tìm hiểu nguyên nhân suy thoái môi trường hiện nay do phát triển kinh tế, đặc biệt là sự thay đổi sử dụng đất; qua đó tìm giải pháp thực tế hoặc giảm thiểu;
 • Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ.

Những đóng góp của đề tài/dự án:

 

Kết quả đề tài/ dự án:

 • Thực hiện nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn
 • Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hàn lâm trong nước và quốc tế;
 • Xem xét việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác bảo tồn và quy hoạch phát triển bền vững tại các khu vực nghiên cứu nói riêng và trên cả nước nói chung;
 • Hỗ trợ các nhà khoa học trẻ trưởng thành hơn trong giới nghiên cứu trên thế giới thông qua việc đăng các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.