Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Bích Ngọc

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Thị Bích Ngọc vào 14h00 ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

Tên đề tài luận án: “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh”

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo sau.

Xin thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý đại biểu.