Ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2019-2025

Toàn cảnh của buổi lễ ký kết tại hội trường lớn của trường Đại học Tây Bắc

Ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Trường Đại học Tây Bắc, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CRES) và Trường Đại học Tây Bắc (TBU) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2019-2025. Đại diện Ban Lãnh đạo VNU-CRES có PGS.TS. Lưu Thế Anh, Viện trưởng và đại diện Ban Giám hiệu TBU có TS. Đoàn Đức Lân, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng và các Khoa, các Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học của hai đơn vị tham gia Chương trình ký kết.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác chính thức và lâu dài giữa hai bên. Mục tiêu của Chương trình hợp tác nhằm phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ của VNU-CRES và TBU trong hoạt động nghiên cứu cơ bản; triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội; góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Đất nước, các địa phương và doanh nghiệp; cũng như tạo nguồn lực cho sự phát triển của cả hai đơn vị.

Nội dung hợp tác giữa VNU-CRES và TBU bao gồm:

  1. Hợp tác đề xuất và triển khai các đề tài, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ; các dự án phát triển các sản phẩm mang hàm lượng khoa học và công nghệ cao;
  2. Hợp tác nghiên cứu, phát triển thử nghiệm, sản xuất và triển khai ứng dụng trong các sản phẩm khoa học công nghệ;
  3. Hợp tác trong các hoạt động ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường các sản phẩm khoa học và công nghệ;
  4. Hợp tác khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị khoa học, phòng thí nghiệm liên ngành, cơ sở vật chất mà hai đơn vị được đầu tư;
  5. Hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; tìm kiếm và thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở thế mạnh của mỗi đơn vị;
  6. Hợp tác đào tạo đại học và sau đại học; tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện và đào tạo ngắn hạn theo các chuyên ngành và nhu cầu của xã hội;
  7. Hợp tác trong hoạt động công bố, xuất bản trong nước và quốc tế;
  8. Hợp tác triển khai các hoạt động khác mà hai đơn vị cùng quan tâm thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, năng lực và thế mạnh của hai đơn vị.

Tại buổi ký kết, Hai bên đã thống nhất mở Văn phòng chung tại Trường Đại học Tây Bắc trong thời gian sớm nhất và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đã ký kết.

Lễ ký kết được sự chứng kiến của các phòng chức năng cả hai bên

Trước khi thực hiện ký kết Chương trình hợp tác, các nhà khoa học của VNU-CRES và TBU đã có những hợp tác trong các đề tài KH&CN các cấp do VNU-CRES chủ trì, đồng thời hàng năm đã cùng công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

Toàn cảnh của buổi thảo luận về các điểm cơ bản trong biên bản thỏa thuận

Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về tổng quan và những năng lực hợp tác của Viện

PGS.TS. Lưu Thế Anh, TS. Đoàn Đức Lân cùng cán bộ VNU-CRES và TBU tham dự Lễ ký kết

Viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường PGS.TS. Lưu Thế Anh Phát biểu tại buổi lễ ký kết

Phó hiệu trưởng, trường Đại học Tây Bắc TS. Đoàn Đức Lân Phát biểu tại lễ ký kết

PGS.TS. Lưu Thế Anh tặng Trường Đại học Tây Bắc cuốn sách Chuyên khảo “Tài nguyên đất Tây Nguyên: Hiện Trạng và thách thức” làm tư liệu cho giảng dạy và nghiên cứu

Viện Trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tặng bức ảnh vệ tinh Sentinenl-2 chụp ngày 22/4/2019 khu vực thành phố Sơn La cho Trường Đại học Tây Bắc nhân dịp lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong Nghiên cứu Khoa học và giảng dạy.

Một số tin tức khác về hoạt động 

Báo giáo dục thời đại