Tin đi thực địa lần 1 của dự án Nghiên cứu về Đồng bằng

Từ ngày 13 đến 16 tháng 1 năm 2020 đoàn công tác của Viện Tài nguyên và Môi trường với trưởng đoàn là TS. Lê Thị Vân Huệ cùng với đồng chủ trì Hợp phần 4 GS. TS Fabrice Renaud (ĐH Glasgow) đã tổ chức chuyến thực địa đầu tiên của Hợp phần 4 thuộc dự án Nghiên cứu về Đồng bằng. Đoàn thực hiện nghiên cứu sơ bộ tại các xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tại các điểm nghiên cứu, đoàn làm việc với đại diện UBND huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạt Kiểm lâm, đại diện UBND xã, cán bộ phụ trách địa chính, tài nguyên và môi trường đồng thời cũng đã gặp gỡ trao đổi với các nhóm hộ có nguồn sinh kế phụ thuộc chính vào tài nguyên rừng ngập mặn, bãi bồi và các nhóm hộ tham gia hoạt động du lịch sinh thái. Ngoài ra, đoàn cũng đã đến một số điểm bị sạt lở bãi bồi do sóng biển gây mất đất và chết rừng cây ngập mặn, rừng phi lao chắn gió ven biển, đây cũng là điểm lưu ý của Hợp phần nghiên cứu 4 khi đánh giá tác động của thiên nhiên đến RNM và sinh kế của người dân địa phương.

Kết thúc chuyến khảo sát sơ bộ, đoàn đã có buổi làm việc tại Viện Tài nguyên và Môi trường để đánh giá kết quả chuyến đi và đề xuất những tiêu chí để lựa chọn điểm nghiên cứu sâu hơn trong số các điểm được thực hiện trong chuyến đi thực địa lần này.