Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hà Văn Định

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Hà Văn Định

Tên đề tài luận án: Sử dụng khôn khéo đất lúa nước dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

Thời gian: 8h30, Thứ Năm, ngày 04/01/2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.