Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tưởng

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tưởng.

Tên đề tài luận án: “Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.