Tổ chức Hội thi “Chúng em bảo vệ thiên nhiên, môi trường” trong khuôn khổ Chương trình Trồng rừng tại Vườn Quốc gia Ba Vì do Quỹ Môi trường AEON (Nhật Bản) tài trợ

[:vi]Ngày 11 tháng 3 năm 2017, Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 4 trường THCS thuộc địa bàn vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), gồm trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, trường THCS Tản Lĩnh, trường THCS Ba Trại và trường THCS Khánh Thượng, đã tổ chức Hội thi “Chúng em bảo vệ thiên nhiên, môi trường”.
Đây là một trong những hoạt động giáo dục môi trường (GDMT) trong trường học, là một hợp phần thuộc Chương trình Trồng rừng hợp tác giữa Viện Tài nguyên và Môi trường với Quỹ Môi trường AEON (Nhật Bản). Hoạt động GDMT này được triển khai tại 4 trường THCS thuộc địa bàn vùng đệm VQG Ba Vì nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các em học sinh. Hưởng lợi từ các hoạt động GDMT này là các giáo viên và học sinh thông qua các hoạt động tại các buổi tập huấn, tọa đàm và tham quan thực địa. Các kiến thức về hiện trạng, phương pháp, cách thức thích hợp để bảo tồn và sử dụng khôn khéo, hợp lý tài nguyên thiên nhiên cũng như bảo vệ môi trường đã được trang bị cho thầy và trò 4 trường. Các thầy, cô tham gia đã có thêm thông tin để bổ sung vào các tiết học chính khóa tại trường và 4 câu lạc bộ bảo vệ thiên nhiên với các tên gọi khác nhau như CLB Xanh, CLB Vì màu xanh quê hương… đã được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014, với hơn 100 lượt học sinh và 16 thầy, cô tham gia. Các CLB đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng ở cấp độ trường, với các chủ điểm xoay quanh vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Hình 1. Các em học sinh trình diễn thời trang nhằm mục đích giáo dục môi trường

Hình 2. Em học sinh đang trình bày nội dung Thuyết minh tranh/ảnh cổ động phong trào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại địa phương
Hội thi “Chúng em bảo vệ thiên nhiên môi trường” nêu trên đã thu hút sự tham gia tích cực của các CLB của 4 trường, chia thành 4 đội, mỗi đội ít nhất 10 thành viên là học sinh tham gia. Các phần thi được Hội đồng đánh giá cho điểm, bao gồm các nội dung: (i) Chào hỏi giới thiệu đội thi, (ii) Gắp thăm trả lời câu hỏi tìm hiểu về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, (iii) Hùng biện, và (iv) Thuyết minh tranh/ảnh cổ động phong trào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Sau 4 tiếng tranh tài, đội trường Phổ thông Dân tộc Nội trú đã giành giải nhất, về nhì là đội THCS Tản Lĩnh và hai đội đồng giải ba là đội THCS Khánh Thượng và THCS Ba Trại. Kết thúc hội thi, TS. Võ Thanh Sơn, thay mặt BTC Hội thi, đã trao giải cho các đội cùng với lời cảm ơn nồng nhiệt cho sự tham gia nhiệt tình và hiệu quả của các thầy, cô giáo và các em học sinh 4 trường THCS trong thời gian vừa qua.

Hình 3. TS. Võ Thanh Sơn, thay mặt Ban tổ chức, tặng giải thưởng cho các trường phổ thông được giải

Hình 4. Chụp ảnh lưu niệm của Ban tổ chức với một một số em học sinh các trường phổ thông[:en]On March 11, 2017, the Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies, VNU, and four other secondary schools in the buffer zone of Ba Vi National Park, including Ethnic Minority Boarding School, Tan Linh, Ba Trai and Khanh Thuong Secondary Schools organized a contest called “We protect our Nature and Environment”.

This is one of the environmental education (EE) activities for schools as a component of the Afforestation Program between CRES and the AEON Environmental Foundation. This environmental education activity has been implemented for these secondary schools with the main purpose of raising awareness on environmental protection among pupils. Benefiting from these environmental education activities are teachers and the pupils through training sessions, seminars and field trips, as the knowledge of current status, methods and appropriate ways for natural resource conservation, and wise use as well as environmental protection has been passed on to them. Since then, the teachers now have had more valuable knowledge for their class’s sessions and four nature protection clubs have been founded in 2014 with different names like: Green Club, Club for a green home, etc. and hundred pupils have participated with 16 teachers. These clubs organize monthly thematic workshops at the school level, with themes focused on the protection of natural resources and environment.

Photo 1. Pupils are demonstrating fashion for the purpose of environmental education

Photo 2. A pupil is illustrating the pictures and images for the campaign of conserving nature and protecting environment in the locality.

“We protect our Nature and Environment” contest has attracted the active participation of all the clubs with the presence of at least 10 pupils from each school. The sessions of the contest covered by the Grading Committee includes: (i) Introductions of the four clubs, (ii) Q&A game on the understanding of Nature and Environment Protection, (iii) Rhetoric and (iv) demonstration of pictures on Natural Resources and Environment Protection. After 4 hours of competition, the Ethnic Minority Boarding School has won the first prize, the second is the Tan Linh Secondary School, followed by Ba Trai and Khanh Thuong who were both in third place. At the end of the competition, Dr. Vo Thanh Son, on behalf of the Grading Committee, presented the prize for these 4 clubs with a warm appreciation for enthusiastic and effective participation of teachers and pupils from the 4 secondary high schools for the past period.

Photo 3. Dr. Vo Thanh Son, on behalf of the Organizing Committee, is presenting the prizes to the award-winning schools.

Photo 4. Photograph of the Organizing Committee with some pupils of the secondary [:]