Tuyển sinh đào tạo Tiến sỹ

Thông báo chương trình học bổng SNU President Fellowship (Học kỳ mùa xuân năm 2020)

Thông báo chương trình học bổng SNU President Fellowship (Học kỳ mùa xuân năm 2020)

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo từ Đại học Quốc gia Seoul - SNU ( Hà Quốc) về chương trình Học bổng SNU President Fellowship (SPF) với mục đích tạo cơ hội để các giang viên của các trường đại học lớn ở các nước đang phát triển của châu A theo đổi bằng tiến sĩ tại SNU. Xem thông tin chi tiết tại đây         …

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO NGHIÊN CỨU SINH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO NGHIÊN CỨU SINH

Năm học 2018-2019 Viện Tài nguyên và Môi trường có 02 suất học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau: – 01 suất học bổng toàn phần do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp; – 01 suất học bổng bán phần do Viện Tài nguyên và Môi trường cấp. Đối tượng được xét cấp học bổng:  Đối tượng được xét cấp học bổng lần đầu: Thí sinh trúng tuyển nhập học chương trình đào tạo tiến sĩ ở Viện Tài nguyên và Môi trường có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao;  …