Tin tức đào tạo

Thông báo về tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2016

[:vi]Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2016 cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình học tập tại Trung tâm và được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận học vị và cấp bằng (Quyết định công nhận tiến sĩ NCS Hồ Công Hòa, Quyết định công nhận tiến sĩ NCS Phạm Hoài Nam, Quyết định công nhận thạc sĩ đợt 1 và Quyết định công nhận thạc sĩ đợt 2 kèm …