Bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

Ngày 03/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định chuyển đổi, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh làm Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Luật.

Từ trái qua phải: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Điệp, Phó Hiệu trưởng Trịnh Tiến Việt. 

Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN cũng đã ký Quyết định chuyển đổi, bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, bao gồm:

(1) PGS.TS Trịnh Tiến Việt – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN;

(2) TS. Nguyễn Trọng Điệp – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

Theo quyết định, các thầy, cô trong Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật ĐHQGHN sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ 01/11/2022.

Trước đó, ngày 23/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của ĐHQGHN.  

>>> Các quyết định, chuyển đổi

Quyết định số 3333/QĐ-ĐHQGHN về việc chuyển đổi, bổ nhiệm chức vụ theo vị trí công tác mới đối với bà Nguyễn Thị Quế Anh.

Quyết định số 3336/QĐ-ĐHQGHN về việc chuyển đổi, bổ nhiệm chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Trịnh Tiến Việt.

Quyết định số 3337/QĐ-ĐHQGHN về việc chuyển đổi, bổ nhiệm chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Nguyễn Trọng Điệp

VNU Media