Thể lệ cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo VNU năm 2022”

Ngày 24/8/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký Quyết định số 2826 /QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “ Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2022”.

Mục đích , ý nghĩa của cuộc thi:

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2022” do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN, tạo ra môi trường để sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trong ĐHQGHN vận dụng kiến thức đã học, nghiên cứu , giảng dạy  vào thực tiễn.

Đối tượng dự thi:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên đang học tập, nghiên cứu và công tác tại ĐHQGHN có ý tưởng /đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đội thi) và sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học khác.

Cơ cấu giải thưởng:

– 02 giải Nhất trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn) và Giấy chứng nhận của  Ban Tổ chức.

–  02 giải Nhì trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) và Giấy chứng nhận của  Ban Tổ chức

– 02 giải Ba trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn) và Giấy chứng nhận của  Ban Tổ chức.

– 03 giải Khuyến khích trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn) và Giấy chứng nhận của  Ban Tổ chức.

– Đội thi có thể nhận các phần thưởng khác từ Nhà đầu tư, Nhà tài trợ cho cuộc thi.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

VNU Media