Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 7 liên quan đến ĐHQGHN

Một số văn bản quy pháp pháp luật ban hành trong quý II/2019 có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN

Xem chi tiết kèm theo