Chi bộ Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 16/6/2020, Chi bộ Viện Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hiệu cùng đại diện các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN đến dự và phát biểu ý kiến.

Mở màn đại hội là Báo cáo chính trị trình đại hội do đồng chí Bí thư chi bộ, Viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường Lưu Thế Anh trình bày cho thấy, trong nhiệm kỳ trước chi bộ Viện đã cơ bản thực hiện được những mục tiêu đề ra.

 

Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ban Chấp hành chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện xác định tầm nhìn, sứ mệnh, xây dựng những nhiệm vụ chiến lược, kế hoạch công tác, thực hiện lộ trình phù hợp với thực tiễn, với tiềm năng của Viện. Chi bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác phát triển cơ cấu đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trình độ cao; hoàn thiện cơ cấu tổ chức tinh giản bộ máy về hành chính, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học. Phát triển mạnh mẽ các đề tài nghiên cứu khoa học có quy mô lớn và đạt được nhiều thành tích trong việc tham mưu, tư vấn chính sách về bảo vệ tài nguyên và môi trường, hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì và mở rộng; huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá, đáp ứng ngày càng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Trong nhiệm kỳ trước, chi bộ Viện đã tập trung định hướng phát triển công tác hợp tác và phát huy những tiềm năng để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo, xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh; gia tăng giá trị nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu sứ mệnh phát triển Viện

Về nghiên cứu khoa học, sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Viện vào tháng 11/2016, Viện trở thành đơn vị tự chủ về tài chính và là đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Viện đã chú trọng vào việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và gắn kết đào tạo với nghiên cứu. Hiện nay, Viện đang xúc tiến triển khai các hoạt động nghiên cứu với nhiều tổ chức và địa phương trong cả nước. Các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện đang bước đầu được triển khai có hiệu quả theo định hướng chú trọng đến các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và khoa học bền vững; tập trung phát triển các dự án khoa học liên ngành tích hợp giữa khoa học tự nhiên và xã hội, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; phấn đấu trở thành điểm sáng trong nghiên cứu về tài nguyên và môi trường, tư vấn chính sách về quản lý và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, công nghệ sinh học, quản lý, khai thác và sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái trong phát triển bền vững, phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Về hợp tác quốc tế: trong nhiệm kỳ qua Viện đã tận dụng mọi nguồn lực, phát huy tinh thần liên thông liên kết, phối hợp với các đối tác nước ngoài như, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, … các tổ chức  Quốc tế như IUCN, WWF, WCS… phối hợp và thực hiện tổ chức các hội thảo khoa học, tổ chức tốt các dự án nghiên cứu về bảo tồn cũng như phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

  

Đồng chí Nguyễn Hiệu và các đồng chỉ đảng viên của viện chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Thắng nguyên bí thư chi bộ viện nhiệm kỳ qua

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc đến mọi đảng viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chi bộ sinh hoạt thường kỳ với nhiều đổi mới về hình thức và cách thức tiến hành. Tuy chi bộ không kết nạp được đảng viên mới nào chính thức, nhưng đã giới thiệu 02 quần chúng ưu tú để bồi dưỡng và phát triển đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy, trường ban tổ chức cán bộ ĐHQGHN chúc mừng và cài huy huy hiệu 40 tuổi đảng cho đồng chí Võ Thanh Gian, cựu đảng viên của chi bộ

Chi bộ Viện Tài nguyên và Môi trường xác định, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, năng động, hiệu quả, nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Chi bộ, phát triển Viện theo con đường phù hợp với đặc trưng của xã hội, định hướng trở thành Viện nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở châu Á trong các lĩnh vực khoa học liên ngành phục vụ phát triển bền vững trên cơ sở phát huy các thế mạnh của Viện.

Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu ghi nhận những kết quả Chi bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ trước. Phó Bí thư Nguyễn Hiệu đề nghị, trong thời gian tới, Chi bộ cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng cấp trên, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN cũng yêu cầu Chi bộ đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức sinh hoạt Chi bộ, đạt mục tiêu và tính hiệu quả, đảm bảo phù hợp các điều kiện thực tế của Viện. Cùng với đó, Chi bộ Viện cần quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đại hội đã nghe và thảo luận, cũng như góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, đồng thời bàn thảo các giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ trước và phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng chí Phó Bí thư đồng ý với báo cáo phương hướng của đơn vị, đồng chí cho rằng, để gia tăng hiệu quả công tác nghiên cứu và đào tạo, đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong ĐHQGHN. Tạo dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, có nhiều công trình công bố quốc tế hơn nữa, phấn đấu để trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học về tài nguyên và môi trường hàng đầu Việt Nam.

Đại hội biểu hiện sự quyết tâm của từng đảng viên trong chi bộ, trong 5 năm tới, phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết, luôn hướng tới sự chuyên nghiệp, khuyến khích và ủng hộ sự đổi mới, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, tận dụng những ưu thế, quyền hạn được giao, với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Sáng tạo”, tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, nhà khoa học nỗ lực hết mình, với ước vọng và quyết tâm xây dựng Viện thực sự trở thành cơ sở nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội 100% tín nhiệm bầu Viện trưởng Lưu Thế Anh đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Bí thư chi bộ khóa III nhiệm kì 2020 – 2025 gồm 1 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN gồm 3 đồng chí.

Kết thúc đại hội đồng chí Lưu Thế Anh tân Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đọc diễn văn bế mạc đại hội, đại hội kết thúc thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại đại hội