0

Đào Minh Trường

Họ và tên:    ĐÀO MINH TRƯỜNG Trình độ chuyên môn: TS. Nghiên cứu khu vực/vùng Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nông thôn Quản lý tài nguyên thiên nhiên...

0

Võ Thanh Giang

Họ và tên:    VÕ THANH GIANG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý và phát triển tài nguyên Lĩnh vực hoạt động: Xã hội học Phát triển cộng...

0

Hoàng Văn Thắng

  Họ và tên: HOÀNG VĂN THẮNG Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Tiễn sỹ Sinh học – Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động:   Quản lý...

0

Tran Chi Trung

Họ và tên:    TRẦN CHÍ TRUNG Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý nhân văn Lĩnh vực hoạt động: – Phát triển cộng đồng – Quản lý tài...

0

Vu Thị Minh Hoa

Họ và tên:    VŨ THỊ MINH HOA Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý tài nguyên thiên nhiên Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn đất ngập nướcQuản lý...

0

Lê Trọng Cúc

 Họ và tên:   LÊ TRỌNG CÚC Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động: Khoa học Môi trường Sinh thái học Sinh...

Ấn phẩm

Ấn phẩm

DANH SÁCH CÁC ẤN PHẨM 2004-2009 CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tiếng Việt Cục Bảo vệ Môi trường, 2005. Đa dạng sinh học và bảo...