Cuộc gặp gỡ giữa Giáo sư Geraldine Richmond, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học, Đặc sứ Bộ Khoa học Hoa Kỳ với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (ĐHQGHN) và các nhà khoa học nữ Việt NamCác bài liên quan