Category: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

0

Đại hội Bảo tồn thế giới lần thứ sáu của IUCN

Từ ngày 1 đến 10 tháng 9 năm 2016, tại thành phố Honolulu, thủ phủ của bang Hawaii, Mỹ, đã diễn ra Đại hội Bảo tồn thế giới lần thứ sáu của IUCN với chủ đề “Trái đất tại ngã tư”, nhằm xác định con đường cho bảo tồn thiên nhiên thế giới trong tương lai.

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2016-2017 0

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2016-2017

Năm học 2016-2017, Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) cấp 40 suất học bổng NAGAO cho học viên cao học của Việt Nam với...

0

Quan hệ hợp tác trong nước

CRES có mối quan hệ với nhiều trường đại học, các trung tâm nghiên cứu môi trường và các cơ quan ban ngành trong cả nước như: Các cơ sở...

0

Quan hệ hợp tác quốc tế

CRES có quan hệ hợp tác với các cơ quan và tổ chức quốc tế: Action for Mangrove ReforestationCanadian International Development Agency (CIDA) Convention on international trade in endangered species...

Cuộc gặp gỡ giữa Giáo sư Geraldine Richmond, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học, Đặc sứ Bộ Khoa học Hoa Kỳ với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (ĐHQGHN) và các nhà khoa học nữ Việt Nam

Giáo sư Hóa học người Hoa Kỳ, Bà Geraldine Richmond, Trường Đại học Tổng hợp Oregon, vừa được bầu lại Chủ tịch của Hiệp hội Khoa học Hoa Kỳ (AAAS) năm 2015. Ngoài ra, Bà vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề cử là Đặc sứ của Bộ Khoa học Hoa Kỳ cho các nước vùng sông Mê Kông

Mạng lưới hoạt động hợp tác quốc tế

Mạng lưới hoạt động hợp tác quốc tế

CRES có quan hệ hợp tác với các cơ quan và tổ chức quốc tế: Action for Mangrove Reforestation Canadian International Development Agency (CIDA) Convention on international trade in endangered...

Các đơn vị hợp tác trong nước

Các đơn vị hợp tác trong nước

CRES có mối quan hệ với nhiều trường đại học, các trung tâm nghiên cứu môi trường và các cơ quan ban ngành trong cả nước như: Các cơ sở...

Các đối tác chính

Các đối tác chính

CRES có mối quan hệ với nhiều trường đại học, các trung tâm nghiên cứu môi trường và các cơ quan ban ngành trong cả nước như: Các cơ sở...