Category: Thông báo bảo vệ luận án

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu...