Author: CRES

Thông báo tuyển dụng làm phim tài liệu cho dự án FLC 13-05 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 0

Thông báo tuyển dụng làm phim tài liệu cho dự án FLC 13-05 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu thuê một cá nhân hoặc đơn vị làm phim (video) về dự án với những thông tin chi...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Công Hòa 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Công Hòa

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên...