Thông báo kết quả tuyển sinh đào đào tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo kết quả tuyển sinh đào đào tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Viện Tài nguyên và Môi trường xin thông báo: Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2018 tại Viện Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững là 75 điểm (Quyết định số 3566/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) Danh sách thí sinh trúng tuyển gồm: Lê Trọng Hải, sinh ngày 01/9/1974 tại Nghệ An Nguyễn Võ Kiên, sinh ngày …

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2018-2019

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Quỹ Môi trường Thiên nhiên NAGAO (NAGAO Natural Environmental Foundation – NEF) cấp 40 suất học bổng NAGAO cho học viên cao học của Việt Nam với mục đích hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu của mình về bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các khoa học về Trái đất và môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững. Đối tượng nhận học bổng: Để nhận được …

ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

SỰ KIỆN

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3110/2018

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Quỹ Môi trường Thiên nhiên NAGAO (NAGAO Natural …

0110/2018

Thông báo về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh

Năm học 2018-2019 Viện Tài nguyên và Môi trường có 02 suất học bổng hỗ …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

2404/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tưởng

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

VIDEOS

ĐỐI TÁC