Thông báo

Thông báo

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 và Trao bằng tiến sĩ. Thời gian: 15h00 – 16h30, thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018 Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trường Đại học Dược Hà Nội, Số 15 Lê Thánh Tông, Hà Nội Viện Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các thầy, cô giáo, các cựu nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm …

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 10/9/1979 tại Thái Bình. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi sử dụng đất lên quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước của hồ Núi Cốc và lưu vực sông Công. Ngành: Khoa học môi trường Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền …

ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

SỰ KIỆN

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

2404/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tưởng

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

VIDEOS

ĐỐI TÁC