Thư mời tham dự các khóa tập huấn do chính phủ Israel (MASHAV) Tài trợ và tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Cơ quan Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV), xin mời các cán bộ Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, phát triển cộng đồng và sáng tạo xanh tham gia đăng ký ứng tuyển vào các khóa học sau tại Israel.

chi tiết xem thư mời:

Thu moi Israel

Tags: , ,