Phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn viết đề cương nghiên cứu “Liên kết các đô thị trong khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” cho học viên cao học

[:vi]Tiếp nối Hội thảo quốc tế “Liên kết các đô thị trong khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”, thuộc Chương trình “Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị” (UCRSEA) giữa các trường đại học của Canađa và các nước vùng Đông Nam châu Á, được tổ chức từ ngày 25-28 tháng 4 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Khoa Sau đại học tổ chức hội thảo tập huấn viết đề cương nghiên cứu cho học viên cao học trong thời gian 1 ngày, 28/4/2016, tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho học viên cao học trong khu vực Đông Nam Á trong việc xây dựng đề xuất nghiên cứu và dự án nghiên cứu. Đây cũng là dịp để các sinh viên cao học được làm việc cùng với Dự án UCRSEA và các sinh viên tiềm năng trong tương lai để xây dựng đề xuất nghiên cứu giải quyết các vấn đề đang ngày càng nóng lên đối với các quốc gia Đông Nam Á, đó là biến đổi khí hậu.

Các giảng viên tham gia Hội thảo gồm GS. Lisa Drummond (Đại học York) và GS. Armita Daniere (Đại học Toronto), TS. Trần Kim Hồng và TS. Vanessa Lamb (Đại học Toronto), TS. Lê Thị Vân Huệ và TS. Võ Thanh Sơn (Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường).

Có hơn 40 học viên tham gia Hội thảo, là các học viên cao học đến từ một số đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, và một số học viên, nghiên cứu sinh từ Canađa.

Thông qua Hội thảo, các giảng viên đã giới thiệu cho học viên một số nội dung như: định dạng vấn đề nghiên cứu, cách đặt câu hỏi nghiên cứu, viết một đề cương, đề xuất nghiên cứu và xin tài trợ nghiên cứu, cách mở đầu một đề cương nghiên cứu có sức hấp dẫn, thuyết phục, các phương pháp nghiên cứu khoa học và cách sử dụng phương pháp điều tra xã hội học phù hợp với bối cảnh, đối tượng nghiên cứu…

Cũng tại Hội thảo, 3 đề xuất nghiên cứu trong tổng số hơn 40 đề xuất được viết đã được các giảng viên lựa chọn để cùng các học viên đánh giá, nhận xét và phân tích những ưu điểm, nhược điểm cần khắc phục, giúp học viên có thêm kỹ năng trong việc xây dựng đề xuất nghiên cứu hoàn chỉnh.

Kết thúc Hội thảo, các học viên mong đợi UCRSEA sẽ thiết lập được một mạng lưới liên kết để hỗ trợ học viên, nghiên cứu viên trong nghiên cứu và hợp tác trong tương lai.[:]