Lễ trao học bổng Nagao năm học 2017-2018

Ngày 04/5/2018 Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lế trao học bổng của Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao, Nhật Bản (gọi tắt là Học bổng Nagao) cho năm học 2017-2018.

Đây là lần thứ 23 Viện tổ chức trao học bổng Nagao cho các học viên cao học đến từ các cơ sở đào tạo sau đại học của cả nước. Đến nay Viện đã trao học bổng cho 476 học viên cao học là những học viên có thành tích học tập tốt và thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các khoa học về trái đất và môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững.

Các học viên nhận học bổng Nagao năm học 2017-2018 chụp ảnh lưu niệm

Năm học 2017-2018, 34 học viên cao học (16 nữ và 18 nam) của 10 cơ sở đào tạo sau đại học được Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao lựa chọn cấp học bổng lần đầu và 39 học viên được duyệt cấp học bổng lần hai. Các học viên được nhận học bổng NAGAO lần đầu được chọn từ các cơ sở đào tạo sau:

1) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN: 6 học viên

2) Khoa các khoa học liên ngành, ĐHQGHN: 8 học viên

3) Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam: 4 học viên

4) Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật: 2 học viên

5) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: 5 học viên

6) Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế:   1 học viên

7) Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế: 2 học viên

8) Trường Đại học Tây Bắc: 1 học viên

9) Trường Đại học Cần Thơ: 3 học viên

10) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG tp.Hồ Chí Minh: 1 học viên

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Lê Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN, TS. Hoàng Văn Thắng – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, TS. Võ Thanh Sơn – Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường,  GS.TSKH. Trương Quang Học – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Tài nguyên và Môi trường kiêm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Học bổng, các cán bộ, nhân viên của Viện Tài nguyên và Môi trường cùng các học viên cao học được cấp học bổng.

Lê Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN
và TS. Hoàng Văn Thắng – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường
trao học bổng cho các học viên nhận Học bổng Nagao lần 1

Hoàng Văn Thắng- Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường cho biết Viện rất vinh dự trao học bổng cho các học viên xuất sắc. Hy vọng với sự hỗ trợ về tài chính của học bổng các học viên có thể thực hiện các nghiên cứu của mình với chất lượng cao hơn, có nhiều đóng góp ý nghĩa cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

GS.TSKH Trương Quang Học – Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Học bổng đánh giá cao 34 hồ sơ được xét chọn năm nay. Các đề tài đều có triển vọng đóng góp đến bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Võ Thanh Sơn – Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường và
GS.TSKH. Trương Quang Học – Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Học bổng
trao học bổng cho các học viên nhận Học bổng Nagao lần 2.

Học viên Thào A Tung –Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, đại diện cho các bạn nhận học bổng lần này đã chia sẽ “ Học bổng Nagao đã hỗ trợ tích cực cho học viên thực hiện các nghiên cứu của mình”.

Học viên Thào A Tung đại diện cho các học viên phát biểu

Như vậy, thông qua việc trao Học bổng Nagao này cho sinh viên cao học này, Viện Tài nguyên và Môi trường không những tiếp tục khẳng định sự hợp tác hiệu quả của một cơ sở nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của Đại học Quốc gia trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên và nhà tài trợ của Nhật Bản mà còn góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong toàn quốc.