Hội đồng cơ sở đánh giá hồ sơ đăng ký Học bổng dành nghiên cứu sinh và thực tập sinh xuất sắc tại Viện Tài nguyên và Môi trường

Ngày 9/6/2023 tại Viện Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá hồ sơ của các ứng viên đăng ký xét Học bổng dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh có thành tích xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường làm chủ trì.

Năm 2023, có 02 hồ sơ đăng ký học bổng gồm đề tài “Ứng dụng máy học để dự đoán ô nhiễm và rủi ro sinh thái do kim loại nặng trong bùn đáy” do TS. Hoàng Hồng Giang, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai làm chủ nhiệm và đề tài “Thu hồi nhôm (Al) trong hệ thống thoát nước thải khai thác mỏ sử dụng công nghệ kết tinh tạo hạt tầng sôi” do TS. Lê Văn Giang, Viện Tài nguyên và Môi trường làm chủ nhiệm.

Học bổng này được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp cho các nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc nhằm thu hút, khuyến khích người học tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nguồn nhân lực khoa học trình độ cao của ĐHQGHN.

Hình 1. Các thành viên Hội đồng tại buổi họp 

         

Hình 2. Thực tập sinh Lê Văn Giang trình bày đề cương và kế hoạch nghiên cứu 

Sau khi nghe các ứng viên trình bày báo cáo đề cương và kế hoạch nghiên cứu, Hội đồng đánh giá cao tính khả thi của các hướng nghiên cứu và năng lực triển khai của các ứng viên. Hội đồng cũng đã góp ý và đề xuất hoàn thiện một số điểm đối với 02 hồ sơ nêu trên để được đánh giá thông qua và đủ điều kiện để tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xét Học bổng.

 

Tags: , ,