Bảo vệ chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị

Sáng ngày 10/6/2023, Viện Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi Họp tiểu ban chuyên môn đánh giá chuyên đề tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị do PGS.TS Lại Vĩnh Cẩm làm Trưởng tiểu ban.  

Hình 1. Tiểu ban chuyên môn họp đánh giá chuyên đề tiến sĩ 

Xây dựng và bảo vệ chuyên đề là hoạt động nhằm mục đích giúp cho nghiên cứu sinh nắm rõ các phần của luận án, đúng mục tiêu, nội dung nghiên cứu dưới sự góp ý của giáo viên hướng dẫn và hội đồng. Đây là một hợp phần quan trọng không thể thiếu của một nghiên cứu sinh sau quá trình nghiên cứu và hoàn thành chương trình NCS.

Tại buổi họp, nghiên cứu sinh đã trình bày tóm tắt nội dung các chuyên đề là một phần kết quả nghiên cứu của luận án. Các thành viên tiểu ban đã nêu câu hỏi, đóng góp ý kiến và tiến hành thảo luận để gợi mở các bước triển khai nghiên cứu tiếp theo cho nghiên cứu sinh. 

Hình 2. Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt các chuyên đề tiến sĩ 

Tiểu ban chuyên môn đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần làm việc của nghiên cứu sinh. Tiểu ban cũng đánh giá các chuyên đề của nghiên cứu sinh đáp ứng đầy đủ và đạt yêu cầu về nội dung, hàm lượng khoa học, tính logic và theo đúng các yêu cầu của Viện.

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng tiểu ban cũng lưu ý Nghiên cứu sinh cần tích cực, chủ động tham vấn giáo viên hướng dẫn, trong thời gian tới dành thêm thời gian để hoàn thiện luận án tiến sĩ một cách tốt nhất.

 

Tags: , ,