Viện Tài nguyên và Môi trường tổng kết năm 2018

Ngày 10/01/2019, Viện Tài nguyên và Môi trường – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và tổng kết năm 2018 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

Viện trưởng TS. Hoàng Văn Thắng trình bày Báo cáo
tổng kết năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự Hội nghị tổng kết có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện BCH Công đoàn, Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường TS. Hoàng Văn Thắng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Viện. Trong năm 2018 Viện tiếp tục kiện toàn bộ máy và tổ chức nhân sự, thành lập các phòng chuyên môn đồng thời tiếp tục triển khai và đề xuất các đề tài, dự án, các hợp đồng tư vấn dịch vụ liên quan trong các lĩnh vực về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dù còn gặp nhiều khó khăn song trong năm 2018 vừa qua Viện đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó đã tổ chức được 1 hội thảo quốc gia, 1 hội thảo quốc tế; cán bộ nghiên cứu của Viện đã đăng được 11 bài báo ISI/SCOPUS và có 3 báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, semina quốc tế và 6 báo cáo trong các hội nghị quốc gia. Viện đã hoàn thiện Chương trình đào tạo tiến sĩ được Đại học Quốc gia phê duyệt và đã tuyển sinh được 03 Nghiên cứu sinh.

Ông Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2019, Viện tập trung hoàn thiện công tác tổ chức, đổi mới quản trị, tiếp tục nâng cao chất lượng của các nghiên cứu khoa học. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để nâng cao vị thế cũng như kinh phí hoạt động và nâng cao thu nhập của cán bộ và người lao động.

Chia sẻ về những hoạt động trong năm 2018 và định hướng phát triển của Viện trong năm 2019, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao về các hoạt động của Viện, chia sẻ những thách thức mà Viện đang đối mặt trong vị thế mới, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới chiến lược phát triển của Viện cũng như việc thu hút cán bộ có chất lượng trong thời gian tới.

PGĐ ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải trao tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
cho Phó Viện trưởng Võ Thanh Sơn.

Để tổng kết Hội nghị, Viện trưởng TS. Hoàng Văn Thắng đã khẳng định các chỉ tiêu kế hoạch của Viện cho năm 2019 và kêu gọi các cán bộ, viên chức nỗ lực hơn nữa để xây dựng Viện ngày càng phát triển vững mạnh.