Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh vào 8h30 ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

Tên đề tài luận án: “Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo sau.

Xin thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý đại biểu.