Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững đợt 2 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững (có tên trong danh sách kèm theo).

TTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhCơ quan công tác
1Dương Thị Phương AnhNữ8/10/1982Thái NguyênViện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
2Nguyễn Thị Thanh NgaNữ1/10/1984Hà TĩnhVụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường
3Trần Hữu NghịNam20/10/1965Hà TĩnhTrung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới

Viện Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo lịch tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn đến các thí sinh trong các thông báo tiếp theo.

Toàn văn thông báo tại: