Thông báo: Học bổng đào tạo Tiến sỹ năm học 2022 tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển Nghiên cứu sinh cho học bổng đào tạo tiến sĩ năm 2022 như sau:

1. Giới thiệu về học bổng

          Học bổng do Viện Sáng tạo Toàn cầu, Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh tài trợ trong thời hạn 4 năm (1/4/2022 – 31/03/2026) cho thí sinh đăng ký theo học Chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN. Học bổng sẽ hỗ trợ:

          a) Học phí cho thời gian nghiên cứu sinh tham gia đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN.

          b) Chi phí cho thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và chi phí nghiên cứu thực địa.

          c) Chi phí sang thực tập tại Trường Đại học Birmingham, Vương Quốc Anh, bao gồm chi phí vé máy bay, bảo hiểm, chi phí ăn ở trong thời gian 6 tháng.

          d) Chi phí văn phòng phẩm phục vụ viết báo cáo, bài báo khoa học xuất bản trên tạp chí quốc tế uy tín.

          đ) Chi phí tham dự hội nghị quốc tế trình bày kết quả nghiên cứu (chi phí đi lại và chi phí ăn ở).

2. Chuyên ngành đào tạo, khu vực và hướng nghiên cứu

          a) Thí sinh đăng ký học Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Môi trường và Phát triển bền vững tại Viện Tài nguyên vàMôi trường.

          b) Khu vực nghiên cứu: Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam (Nghiên cứu sinh có thể lựa chọn tại các địa điểm nghiên cứu cụ thể thuộc đồng bằng sông Hồng).

          c) Hướng nghiên cứu: Học bổng cấp cho nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu về lĩnh vực tác động đến chất lượng nước, thu gom và xử lý chất thải nhựa.

3. Hình thức tuyển chọn

          Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh (Hồ sơ chuẩn bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh). Những hồ sơ hợp lệ sẽ được bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Hội đồng chuyên môn (bằng tiếng Anh).

4. Số lượng học bổng: 01 suất.

5. Các mốc thời gian quan trọng:

          – Tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút ngày 15/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2021.

          – Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: Trước ngày 25/12/2021.

          – Đánh giá hồ sơ: Từ ngày 25/12/2021 đến 15/01/2022. Thời gian bảo vệ đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Anh): Viện sẽ thông báo sau.

          – Thông báo hồ sơ trúng tuyển: Trước ngày 31/01/2022.

6. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự tuyển chương trình học bổng đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

6.1. Đáp ứng các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:

a) Có bằng thạc sĩ ngành/nhóm ngành phù hợp(*) hoặc ngành/nhóm ngành gần (**) với chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững (Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành).

(*) Ngành/nhóm ngành phù hợp gồm: Quản lý tài nguyên và môi trường (88501), Khoa học hàng hải (8840106), Du lịch (8810101), Thủy sản (86203), Lâm nghiệp (86202), Nông nghiệp (86201), Kỹ thuật môi trường (8520320), Khoa học môi trường (84403), Khoa học trái đất (84402), Hóa môi trường (8440120), Sinh học (84201), Địa lý học (8310501), Xã hội học (8310301), Nhân học (8310302), Dân tộc học (8310310), Phát triển bền vững (8310313), Phát triển con người (8310315), Kinh tế chính trị (8310102), Kinh tế phát triển (8310105).

(**) Ngành/nhóm ngành gần gồm: Kỹ thuật tài nguyên nước (8580212), Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống (85401), Kỹ thuật hóa học (8520301), Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu (8520305), Kỹ thuật vật liệu (8520309), Kinh tế đầu tư (8310104), Kinh tế quốc tế (8310106), Thống kê kinh tế (8310107).

Mã số các ngành/nhóm ngành được liệt kê theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN, có nội dung liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án, được Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành/liên ngành tính điểm. Đối với những thí sinh đã có bằng thạc sĩ phù hợp nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo hoặc báo cáo khoa học.

6.2. Yêu cầu về ngoại ngữ

Thí sinh dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tiến sĩ như sau:

a) Có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 6.5 hoặc TOEFL iBT 80 trở lên trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến thời điểm đăng kí dự tuyển;

b) Có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh;

c) Có bằng đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

6.3. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác

a) Đối với ngành/nhóm ngành phù hợp: Thí sinh dự tuyển phải có ít nhất 02 năm (24 tháng) hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực về chuyên ngành Đào tạo, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu liên quan tới tài nguyên nước và rác thải nhựa (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ đến ngày dự thi).

b) Đối với ngành/nhóm ngành gần: Thí sinh dự tuyển phải có ít nhất 03 năm (36 tháng) hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành Đào tạo (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ đến ngày dự thi).

6.4. Thư giới thiệu

a) Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

b) Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về:

– Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của thí sinh.

– Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn khoa học và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài luận án, nội dung nghiên cứu.

– Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

6.5. Đề cương nghiên cứu (Kèm theo Hồ sơ đăng ký):

Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài luận án dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực lựa chọn; mục tiêu nghiên cứu; các nội dung nghiên cứu chính; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết, cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện đề tài luận án. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

6.6. Các điều kiện khác

a) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

b) Có đủ sức khỏe để học tập.

c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

7. Đăng ký dự tuyển

Thí sinh nộp bản cứng hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về Viện Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ:

– Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024 38253506.

8. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) 01 đơn đăng ký dự tuyển sau đại học (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan công tác, nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

b) 01 sơ yếu lý lịch (theo mẫu, dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác, nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

c) 01 lý lịch khoa học (theo mẫu).

d) 01 bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học.

– Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm cao học.

– Bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ.

đ) 01 Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

e) 07 bản kê danh mục các công trình khoa học kèm theo 07 bản photocopy các công trình đó.

f) Thư giới thiệu của tối thiểu 01 nhà khoa học theo quy định.

g) 07 bản Đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

h) 01 bộ các giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên). Giấy tờ ưu tiên chỉ có giá trị khi thí sinh nộp bản hợp lệ kèm theo hồ sơ, không nhận bổ sung sau khi thí sinh đã nộp hồ sơ.

i) 01 công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

k) 01 bản minh chứng về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác (bản sao công chứng Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng).

l) 01 giấy chứng nhận sức khỏe của một bệnh viện đa khoa (mới cấp trong thời hạn 06 tháng).

m) 02 ảnh mới nhất cỡ 3 x 4 cm của thí sinh (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, chuyên ngành dự tuyển vào mặt sau mỗi ảnh) bỏ vào 01 phong bì.

n) 01 phong bì dán tem, ghi chính xác họ tên, địa chỉ người nhận thư. Nếu người nhận thư không phải là thí sinh thì phải đề thêm tên của thí sinh.

9. Người hướng dẫn khoa học

          Thí sinh trúng tuyển theo học Chương trình đào tạo tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của 01 nhà khoa học của ĐHQGHN và 01 Giáo sư của Trường Đại học Birmingham, Vương Quốc Anh.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 024.38253506; Di động: 0914846829

– E-mail: cres@vnu.edu.vn hoặc daotao.cres@gmail.com

– Website: http://cres.vnu.edu.vn/

Xem toàn văn thông báo tại đây: thông báo 357/TN&MT: