(VNU-CRES) Viện Tài nguyên và Môi trường xây dựng sổ tay hướng dẫn và tham gia tập huấn về lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch ở Việt Nam

Ước tính giá trị của các hệ sinh thái và dịch vụ mà hệ sinh thái mang lại cho Việt Nam chiếm tới 40% tổng giá trị kinh tế quốc dân. Giá trị kinh tế của dịch vụ hệ sinh thái (DVHST), mà hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên đem lại khoảng 3,5-4,0 tỷ đôla Mỹ mỗi năm (WWF, 2013). Các nghiên cứu và đánh giá về DVHST đã làm rõ mối liên quan giữa con người và DVHST. Thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho con người, như nước sạch, chất dinh dưỡng và rất nhiều nguyên liệu thô. DVHST là điều kiện sống còn cho phát triển kinh tế-xã hội và sự tồn tại của con người. Thất bại trong lồng ghép dịch vụ HST trong quy hoạch phát triển cũng như không đầu tư, duy trì hay nâng cao sức khỏe HST sẽ làm chậm tiến trình phát triển và cản trở nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Ý thức được tầm quan trọng của DVHST trong phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã hợp tác thúc đẩy việc lồng ghép DVHST trong quá trình lập quy hoạch ở Việt Nam. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2017 và sắp tới là Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch là thời điểm thuận lợi và căn cứ pháp lý để thực hiện lồng ghép DVHST. Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CRES) đã vinh dự được tổ chức GIZ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn là tổ chức tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng sổ tay lồng ghép DVHST và tham gia 06 đợt tập huấn về nghiệp vụ quy hoạch theo quy định về Luật Quy hoạch, bao gồm nội dung lồng ghép DVHST trong quá trình quy hoạch cho các công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cán bộ kinh tế-kế hoạch ở các tỉnh thành trong cả nước.

  

Từ ngày 7 đến 8 tháng 5 năm 2018, CRES đã tham gia đợt tập huấn đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cho các cán bộ của 9 tỉnh/thành phố bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Những cán bộ này chủ yếu đến từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh/TP, sở kế hoạch đầu tư, ban quản lý các khu kinh tế đã tham gia và thảo luận sôi nổi các nội dung lồng ghép DVHST vào trong quá trình lập quy hoạch của Việt Nam và các học viên đã đánh giá cao nội dung cũng như phương pháp tập huấn của CRES.

   

Trong thời gian tới, CRES sẽ tiếp tục hoàn thiện sổ tay hướng dẫn lồng ghép DVHST và tham gia 05 đợt tập huấn còn lại cho các tỉnh thành trên cả nước.