Thông tin về gửi bài tham gia hội nghị khoa học toàn quốc về STTNSV lần thứ 7

[:vi]Thực hiện công văn số 610/ ĐHQGHN- KHCN của Đại học Quốc gia hà nội về việc gửi bài tham gia hội nghị khoa học toàn quốc về STTNSV lần thứ 7, Viện tài Nguyên và môi trường đại học Quốc gia Hà Nội đăng các thông tin cụ thể trên website để các độc giả được biết và thực hiện.

Thông tin chi tiết về công văn.[:]