Lãnh đạo Viện Tài nguyên và Môi trường tham dự buổi lễ trồng cây Anh đào tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội do Quỹ Môi trường AEON Nhật Bản hỗ trợ

[:vi]Tiếp nối hoạt động trồng rừng tại Việt Nam, sáng ngày 18 tháng 3 năm 2017, Quỹ Môi trường AEON Nhật Bản kết hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức buổi lễ trồng cây Anh đào tại Công viên Hòa Bình. Tới dự buổi lễ có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo của Tập đoàn AEON Nhật Bản, với đại diện là ông Takuya Okada, Chủ tịch danh dự của Tập đoàn AEON, đồng thời là Chủ tịch của Quỹ Môi trường AEON, Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Jun Yanagi và đại diện lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của ĐHQGHN và hơn 100 tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam tham dự. Với tư cách là đơn vị đối tác của Quỹ Môi trường AEON Nhật Bản trong lĩnh vực trồng rừng và giáo dục môi trường, TS. Hoàng Văn Thắng, Viện trưởng và TS. Võ Thanh Sơn, Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển của Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội cũng tham dự buổi lễ.


Hình 1. Ông Takuya Okada, Chủ tịch danh dự của Tập đoàn AEON và Chủ tịch Quỹ AEON phát biểu ý kiến

Hình 2. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đáp lễ
Trong buổi lễ ngày hôm nay, 200 cây Anh đào đã được trồng. Trong khuôn khổ hoạt động của mình, Quỹ Môi trường AEON Nhật Bản sẽ hỗ trợ 3.000 cây Anh đào cho thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Đây là một trong rất nhiều hoạt động của Quỹ nhằm trồng 10 triệu cây các loại tại các nước châu Á và nhằm hưởng ứng trồng 1 triệu cây của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020. Tại Việt Nam, Quỹ Môi trường AEON đã hỗ trợ trồng được 90.000 cây, trong đó 75.000 cây keo được trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và 15.000 cây các loài bản địa được trồng tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Viện Tài nguyên và Môi trường cùng với Vườn Quốc gia Ba Vì là đối tác chính trong việc tổ chức trồng cây nhằm góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học tại địa phương này. Viện cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào năm 2016 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, với chức năng chính là nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong quản lý lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. GS. Võ Quý, Người sáng lập và là Giám đốc đầu tiên của Trung tâm đã được nhận giải thưởng MIDORI về Đa dạng sinh học vào năm 2012, là Giải thưởng quốc tế do Ban Thư ký Công ước Đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc và Quỹ Môi trường AEON đồng tổ chức. Giải thưởng này có mục đích vinh danh những cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học trên quy mô toàn cầu, khu vực và địa phương.


Hình 3. Quang cảnh trồng cây tại Công viên Hòa Bình

Buổi lễ trồng cây Anh đào của Nhật Bản tại Thủ đô Hà Nội không những là một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, mà còn là biểu tượng về sự tham gia của các doanh nghiệp như Tập đoàn AEON và Quỹ Môi trường AEON trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam và trên thế giới. Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội là một cơ sở nghiên cứu và đào tạo tiên phong trong lĩnh vực này, cũng góp phần mình trong sự nghiệp chung bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Hình 4. Ông Takuya Okada chụp ảnh cùng cán bộ của Viện Tài nguyên và Môi trường và Vườn Quốc gia Ba Vì

Hình 5. Các tình nguyện viên đang quây lưới bảo vệ cây Anh đào mới trồng[:en]Following the reforestation in Vietnam, the AEON Environmental Foundation in collaboration with the People’s Committee of Hanoi Capital held a ceremony for cherry tree plantations (commonly known as Sakura) at Hoa Binh Park on the morning of March 18th, 2017. Attending the ceremony was the Chairman of the Hanoi People’s Committee Mr. Nguyen Duc Chung; Mr. Takuya Okada, Honorary Chairman and Advisor, AEON Co., LTD, Chairman of the AEON Environmental Foundation; Mr. Jun Yanagi, Chargé d’Affaires of Japan in Vietnam; representatives from Ministry of Natural Resources and Environment of the Socialist Republic of VIETNAM, Vietnam National University (VNU), and more than 100 volunteers from Japan and Vietnam. As a partner of the AEON Environmental Foundation in the field of afforestation and environmental education, Dr. Hoang Van Thang, Director General of CRES and Dr. Vo Thanh Son, Head of Cooperation and Development Department also attended the ceremony.

Photo 1. Mr. Takuya Okada, Honorary Chairman and Advisor, AEON Co., LTD and Chairman of the AEON Environmental Foundation, is giving a speech.

Photo 2. Mr. Nguyen Duc Chung, Chairman of Hanoi People’s Committee, is giving a speech.

Throughout the event 200 cherry trees were planted. Then, based on the Foundation’s activities, AEON Environmental Foundation plans to support the plantation of 3,000 cherry trees for Hanoi in the future. This is among many activities that the Foundation would like to support in order to achieve 10 million tree plantations in Asian countries and the planting of 1 million trees in Hanoi from 2016 to 2020. In Vietnam, the Foundation has sponsored the planting of 90,000 trees, of which 75,000 are Acacia grown in Thua Thien Hue Porvince, and 15,000 indigenous species are grown in Ba Vi National Park. Central Institute of Natural Resources and Environmental Studies (CRES) and Ba Vi National Park are the main partners in organizing tree plantation to contribute to the enhancement of biodiversity values in this locality. The Institute has just been established by the Prime Minister in 2016 on the basis of upgrading the Centre for Natural Resources and Environmental Studies with the main functions of research, training and consultancy in resource management, environmental protection, biodiversity conservation and sustainable development. Professor Vo Quy, founder and first director of the Centre, was awarded the MIDORI Prize for Biodiversity, an international prize granted by a partnership of the Secretariat of the UN Convention on Biological Diversity and AEON Environmental Foundation. The MIDORI Prize honors three individuals who have made outstanding contributions to conservation and sustainable use at local and global levels, and who have influenced and strengthened various biodiversity-related efforts, as well as raised awareness about biodiversity.

Photo 3. View of tree planting in Hoa Binh Park

The Japanese Cherry Tree Ceremony (Sakura) in Hanoi is not only a wonderful symbol for friendship between Japan and Vietnam, but it also emphasizes the participation of businesses such as AEON Group and AEON Environmental Foundation in the cause of environmental protection and biodiversity conservation in Vietnam and in the world. CRES, VNU is a pioneering institution for research and training in this field and also contributing to the common sense of biodiversity conservation in Vietnam.

Photo 4. Mr. Takuya Okada was photographed with officials of CRES and Ba Vi National Park

Photo 5. Volunteers are guarding the newly planted Sakura[:]