Danh mục các luận án tiến sĩ được đào tạo tại Viện Tài nguyên và Môi trường

TT Tên Luận án  NCS GV Hướng dẫn Năm
TN
1 Nghiên cứu tiếp cận sinh thái nhân văn vào đánh giá tính bền vững của việc phát triển nuôi tôm tại vùng nuôi tập trung ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Nguyễn Thị Phương Loan 1.GS.TS. Lê Trọng Cúc
2.PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
2012
2 Nghiên cứu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước sạch đô thị ở thành phố Huế theo hướng quản lý nhu cầu (DSM) Trần Anh Tuấn 1.GS.TS. Ngô Đình Tuấn
2.PGS.TS. Lê Văn Thăng
2013
3 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu nguy cơ tổn thương và đề xuất định hướng ứng phó tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Hoàng Anh Huy 1.GS.TSKH. Trương Quang Học
2.PGS.TS. Trần Hồng Thái
2013
4 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng khôn khéo đất ngập nước ven biển khu vực vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Dũng 1.TS. Hoàng Văn Thắng
2.GS.TS. Mai Đình Yên
2014
5 Nghiên cứu xây dựng chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển ở Việt Nam – trường hợp tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Nam Định Hoàng Thị Thanh Nhàn 1.PGS.TS. Lê Xuân Cảnh
2.TS. Võ Thanh Sơn
2014
6 Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axit ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam Phạm Thị Thu Hà 1. PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ
2. GS.TS. Lê Trọng Cúc
2015
7 Chính sách giao đất giao rừng và sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Mỹ Vân 1.PGS.TS. Vũ Hào Quang
2.TS. Võ Thanh Sơn
2015
8 Đánh giá môi trường đất, nước và chỉ số phát triển chè an toàn (PTSI) phục vụ quy hoạch sản xuất chè an toàn ở Thái Nguyên Nguyễn Hùng Cường 1.PGS.TS. Lê Thái Bạt
2.TS. Nguyễn Võ Linh
2015
9 Nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác nhà nước và tư nhân trong các dịch vụ môi trường đô thị ở Việt Nam Hồ Công Hòa 1.PGS.TS. Lê Xuân Bá
2.TS. Võ Thanh Sơn
2015
10 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở Việt Nam Kim Thị Thúy Ngọc 1.PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh
2.TS. Hoàng Văn Thắng
2015
11 Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản lý rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Huy Tuấn 1.GS.TS. Lê Trọng Cúc
2.PGS. TS. Lê Văn Thăng
2015
12 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tuyến đường tuần tra biên giới tới hệ sinh thái – xã hội ở khu vực Tây Nguyên Phạm Hoài Nam 1.GS.TSKH. Trương Quang Học
2.PGS.TS. Trần Văn Chung
2016
13 Nghiên cứu phát triển công nghiệp tái chế chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, phục vụ phát triển bền vững Thủ đô Nguyễn Thị Diễm Hằng 1.TS. Hoàng Văn Thắng
2.PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh
2017
14 Nghiên cứu tích hợp các vấn đề môi trường và các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 nhằm phát triển bền vững Tô Thúy Nga 1.GS. TS. Mai Trọng Nhuận
2.TS. Nghiêm Thị Phương Tuyến
2017
15 Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân Nguyễn Thị Phương Hảo PGS.TS. Trịnh Thị Thanh 2017
16 Đánh giá hiệu quả tích lủy Carbon của phương thức nông lâm kết hợp keo – chè tại vùng đệm Khu bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tinh Thái Nguyên Vi Thùy Linh 1.GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung
2.PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân
2017
17 Sử dụng khôn khéo đất lúa nước dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Hà Văn Định 1.PGS.TS. Lê Diên Dực
2.TS. Nguyễn Võ Linh
2018
18 Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp sản xuất bia theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nôi Hoàng Hồng Hạnh 1.GS.TSKH. Trương Quang Học
2.PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn
2018
19 Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Tưởng PGS.TS. Phạm Trung Lương 2018
20 Nghiên cứu cơ sở khoa học góp phần hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với rừng ngập mặn Việt Nam: Nghiên cứu điểm tại Cà Mau Trần Thị Thu Hà 1.PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh
2.PGS.TS. Hà Thị Mừng
2018