Báo cáo thường niên 2021

Năm 2021, ĐHQGHN đã xác lập và nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, có uy tín trong khu vực và quốc tế; là chủ thể quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Báo cáo thường niên 2021 mang đến cái nhìn toàn cảnh về ĐHQGHN trong năm qua.