Danh mục các hội thảo từ trước tới nay của CRES

STT Tên hội thảo Ngày tổ chức Địa điểm tổ chức
1 Sếu cổ trụi và đất ngập nước 11-17/01/1990 Tam Nông, Đồng Tháp
2 Hồi phục và quản lý rừng ngập mặn 14-18/5/1991  
3 Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 06-08/9/1995  Hà Nội
4 Reforestation and Management of Mangrove Ecosystems in Vietnam  08-10/10/1995 Đồ Sơn, Hải Phòng
5 Mối quan hệ giữa phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn và nuôi trồng hải sản ven biển Việt Nam 31/10-02/11/1996 Huế
6 Hội thảo Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng Bình Trị Thiên      25-29/3/1996 Huế
7 Hội thảo quốc gia về Tình hình kinh tế-xã hội của phụ nữ vùng rừng ngập mặn ven biển – Hướng cải thiện đời sống và môi trường 04/11/1997 Hà Nội
8 Waste Management and Remediation of Poluted Sites for Sustainable Development   Hà Nội
9 Socio-economic Status of Women in Coastal Mangrove Areas. Trends to Improve their Life and Environment 31/10-04/11/1997 Hà Nội
10 Policy Issues of Transboundary Trade in Forest Products in Northern Vietnam, Lao PDR and Yunnan, PRC. Volume I: Proceedings 14-20/9/1997 Hà Nội
11 Management and Sustainable Use of Natural Resources and Environment Coastal Wetlands  01-03/11/1999 Hà Nội
12 Nghiên cứu phát triển bền vững Miền núi Việt Nam 3-5/8/1999 Hà Nội
13 Ao tôm sinh thái và các hoạt động trợ giúp  05-06/5/2000 Tiền Hải, Thái Bình
14 Hội thảo nghiên cứu phát triển bền vững miền núi khu vực miền Trung Việt Nam   Hà Nội
15 Hội thảo vùng núi phía Bắc Việt Nam – một số vấn đề về môi trường và kinh tế – xã hội   Hà Nội
16 Effects of Planted Mangroves to Biodiversity and Coastal Human Communities. Proceedings of Scientific Workshop. 31/01-02/02/2001. Nam Định
17 Biodiversity, Socio-economics and Awareness Raising in Rehabilitated Mangrove Areas of Thai Binh and Nam Dinh Provinces. Proceedings of EP-DRC/MERD Project Scientific Workshop – Year 2001. Nam Dinh City, 15-16/12/2001. EP-DRC/MERD, Hanoi. 15-16/12/2001 Nam Định
18 Environmental Education in Schools and Universities 05-07/10/2001  
19 Ecosystem Valuation for Assessing Functions Goods and Services of Coastal Ecosystems in South-East Asia and SeaBRned Meeting for Coastal Biosphere Reserves Cooperation. 19-23/11/2001. Hà Nội
20 Giám sát xu hướng phát triển miền núi phía Bắc Việt Nam 2/2001 Hà Nội
21 Phát triển bền vững miền núi Việt Nam: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra   Hà Nội
22 Phát triển bền vững nguồn Tài nguyên Miền núi 2002 Hà Nội
23 Hội thảo nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường tây nguyên   Kontum
24 Phương pháp giảng dạy Sinh học bảo tồn 2002 Hà Nội
25 Hội thảo Nước và nước thải khu vực đô thị    
26 Results of Scientific Research and Awareness Raising for Local Communities in the Mangrove Areas of Nam Dinh and Thai Binh Provinces. Proceedings of EP-DRC/MERD Project Scientific Workshop   23-24/12/2002. Hà Nội
27 Diễn đàn đa dạng sinh học của các nước Lào, Campuchia, Việt Nam và Trung tâm Đ DSH ASEAN”  2003 Hà Tĩnh
28 Hội thảo Đa dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo vùng núi Việt Nam 26-28/5/2003 Hà Nội
29 Quản lý bảo tồn dựa vào cộng đồng tại Trung Quốc và Việt Nam 2003 Hà Nội
30 Đánh giá tác dụng của việc phục hồi rừng ngập mặn lên môi trường và cuộc sống người dân vùng rừng ngập mặn 23/01/2003 Hà Nội
31 Hội thảo thường niên của Ủy ban điều hành Khoa học của tổ chức Hệ thống biến đổi toàn cầu về nghiên cứu phân tích và đào tạo. 2003 Hà Nội
32 Nghiên cứu khoa học và tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng dân cư ở các vùng rừng ngập mặn thuộc 2 tỉnh Thái Bình và Nam Định 2003 Hà Nội
33 Nước, xử lý nước thải và chất lượng nước trong phát triển đô thị 8/2002 Hà Nội
34 Cuộc họp lần thứ 5 của ISME 2003 TP HCM
35 Hội thảo Quốc gia Mạng lưới quản lý bền vững tài nguyên miền núi. Hà Nội (lần 1) 6/2004 Hà Nội
36 Hội nghị Khoa học về Tài nguyên và Môi trường 2-5/12/2004 Sapa
37 Việt Nam học lần 2 2004 TP HCM
38 Xây dựng đề cương kế hoạch quản lý và bảo tồn Khu BTTN ĐaKrong, Quảng trị và vùng phụ cận 2005 Quảng Trị
39 Hội thảo Quốc gia Mạng lưới quản lý bền vững tài nguyên miền núi. Hà Nội (lần 2) 9/2005 Sapa
40 Vai trò và thực tiễn của các trung tâm trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phục vụ xã hội 10/2005  
41 Hội nghị Khoa học về Môi trường và Phát triển Bền vững 12/2005  
42 Vai trò của Hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ tác động của đại dương đến môi trường 8-10/10/2005 Hà Nội
43 Những thay đổi về môi trường, kinh tế, xã hội trong quá trình phát triển của miền núi Việt Nam    
44 Quản lý và PTBV tài nguyên Miền núi 9-11/9/2005 Sapa
45 Môi trường và PTBV-Lần 1 16/12/2005 Hà Nội
46 Hội nghị Tổng kết Chương trình KHCN cấp Nhà nước KC.08 6/2006  
47 Đa dạng sinh học và thịnh vượng 30/10/2007 Hà Nội
48 Phân tích xã hội 16-18/4/2007  
49 Nâng cao năng lực quốc gia trong đánh giá các chính sách buôn bán động thực, vật hoang dã nhằm hỗ trợ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật bị đe dọa.    
50 Xúc tiến bảo tồn trong bối cảnh xã hội: Vận hành trong thế giới của sự đánh đổi – ACSC 6/2007  
51 Tham vấn biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường toàn cầu 1/2008  
52 Mạng lưới quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học 12/5/2008  
53 Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên ven biển khu vực Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 14-16/5/2008 Liễu Đề, Nghĩa Hưng
54 Xúc tiến Bảo tồn trong bối cảnh xã hội 10/1/2009 Quảng Ninh
55 Môi trường và Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu   Sapa
56 Môi trường và Phát triển bền vững- Lần 2 13/11/2010  
57 Phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu 23-25/11/2010 Cần Giờ, TPHCM
58 Thúc đẩy chính sách giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề tại Việt Nam   Hà Nội
59 Sự lựa chọn giữa bảo tồn và phát triển bền vững   Huế
60 Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu 8/12/2011 Hà Nội
61 Kich off Khoa học bền vững    
62 Các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến- Tiềm năng công nghệ sử dụng thảm thực vật để xử lý nước thải tại Việt Nam    
63 Nâng cao sức chống chịu của Biến đổi khí hậu 10/11/2012 Hạ Long
64 Tài nguyên thiên nhiên và Tăng trưởng xanh 22/11/2013 Hà Nội
65  Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu    
66      
67 Phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu- lần 2 26-27/6/2015 Cần Giờ, TPHCM
68 Môi trường và PTBV trong bối cảnh biến đổi khí hậu – lần 3 13/11/2015 Hà Nội
69 Hội thảo tập huấn “Cải thiện quản lý buôn bán động vật hoang dã thông qua áp dụng di truyền học bảo tồn và khoa học pháp Y”    
70 Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn 13/1/2017 Hà Nội
71 Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu 6/12/2017 Hà Nội
72  Tham vấn về Bộ tiêu chí và Quy trình giám sát, đánh giá
hiệu quả quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam
19/10/2017 Hà Nội
73 Buôn bán động vật hoang dã ở Đông Dương: Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác kiểm soát buôn bán động vật hoang dã 8/12/2017 Hà Nội
74 Hội thảo tổng kết đề tài nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí và Quy trình giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam 20/11/2018 Hà Nội
75 Phương pháp đánh giá mức độ nguy cấp của các loài rùa vùng nhiệt đới/A methodological assessment of tropical turtles threats 11-15/1/2019 Hà Nội
76 Inception workshop of the UK Research and Innovation Global Challenges Research Fund Living Deltas Hub/Hội thảo khởi động Dự án nghiên cứu về đồng bằng châu thổ do
Quỹ Nghiên cứu và thách thức toàn cầu thuộc Chương trình nghiên cứu
và đổi mới sáng tạo của Vương Quốc Anh tài trợ
25/2/2019-1/3/2019 Hà Nội