Hội nghị tổng kết Viện Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Ngày 13/01/2022, Viện Tài nguyên và Môi trường – ĐHQGHN đã tổ chức Hội tổng kết năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Viện trưởng PGS.TS. Lưu Thế Anh trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị tổng kết có PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện của Ban chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo Ban Khoa học và Công nghệ, ban Kế hoạch Và Tài chính, ban Hợp Tác và Phát triển, ban Đào Tạo của ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường PGS.TS. Lưu Thế Anh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Viện. Trong năm 2021 Viện tiếp tục kiện toàn bộ máy và tổ chức nhân sự, điều động cán bộ cho các các phòng chức năng và chuyên môn, triển khai và đề xuất các đề tài, dự án, các hợp đồng tư vấn dịch vụ liên quan trong các lĩnh vực về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid 19 song trong năm 2021 vừa qua Viện đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó đã chủ trì 05 dự án HTQT; 04 đề tài KH&CN cấp Quốc gia; 05 đề tài KH&CN cấp tỉnh; 06 đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN; 04 hợp đồng dịch vụ KH&CN; 04 đề tài cấp cơ sở; Năm 2021 có sự gia tăng mạnh về công bố quốc tế, Viện đã công bố được tổng số 51 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc gia và quốc tế. Trong đó, có 35 bài báo trên tạp chí quốc tế (33 bài ISI/SPOPUS); 14 bài báo trên tạp chí quốc gia. Ngoài ra, Viện đã có 02 báo cáo khoa học bên lề của Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland, Vương Quốc Anh, là kết quả của Dự án HTQT HUB nghiên cứu về đồng.

Về các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2021, Viện Tài nguyên và Môi trường đăng ký 23 chỉ tiêu thuộc các mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế, tổ chức cán bộ, tài chính và cơ sở vật chất. Viện đã hoàn thành 17/23 chỉ tiêu.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Phạm Bảo Sơn phát biểu chỉ đại tại Hội nghị

Chia sẻ về những hoạt động trong năm 2021 và định hướng phát triển của Viện trong năm 2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đánh giá cao về các hoạt động của Viện, chia sẻ những thách thức, khó khăn mà Viện đang đối mặt trong vị thế mới khẳng định ĐHQGHN sẽ quan tâm đồng hành cùng với Viện, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới chiến lược phát triển của Viện, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xuất bản, đào tạo sau đại học cũng như việc thu hút cán bộ có chất lượng trong thời gian tới.

Để tổng kết Hội nghị, Viện trưởng PGS.TS. Lưu Thế Anh đã khẳng định các chỉ tiêu kế hoạch của Viện cho năm 2022, phát động phòng trào thi đua khen thưởng năm 2022 và kêu gọi các cán bộ, viên chức nỗ lực hơn nữa để xây dựng Viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Nguồn: VNU-CRES