Lễ trao học bổng Nagao năm học 2015-2016

[:vi]Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Học bổng NAGAO năm học 2015-2016 cho 42 học viên cao học có thành tích học tập tốt và đang thực hiện các nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc khoa học về Trái đất và môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững. Trong số những học viên nhận Học bổng NAGAO, có 30 học viên lần đầu tiên được nhận và 12 học viên đã được nhận năm học 2014-2015 và nay tiếp tục được nhận học bổng.

Học bổng NAGAO do Quỹ Môi trường Thiên nhiên NAGAO (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) tài trợ. NEF là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, được thành lập năm 1989 với mục tiêu thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Quỹ NEF thực hiện mục tiêu của mình thông qua việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên các trường đại học, những người đang theo học các chương trình liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, cũng như sẽ làm việc trong lĩnh vực này trong tương lai.

Năm học 2015-2016, có tổng cộng 42 học viên được nhận học bổng. Họ là các học viên cao học xuất sắc, đến từ 9 cơ sở đào tạo sau đại học trong cả nước, bao gồm: Trường ĐH KHTN và Khoa Sau đại học (ĐHQGHN); Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), Trường Đại học KHTN, ĐHQG Tp. HCM, Trường Đại học Tây Nguyên.

Đây là năm thứ 18 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Quỹ NEF chọn làm cơ quan đại diện duy nhất cho Quỹ này tại Việt Nam. Thông qua tổ chức và điều phối của Trung tâm, đến nay Quỹ NEF đã cấp tổng cộng 363 suất học bổng cho sinh viên cao học trên toàn quốc trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

[:]