Danh sách học viên nhận học bổng 2007-2009

TT

Họ và tờn

Cơ quan công tác

Địa chỉ liên hệ

1

Tạ Thị Bình

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I/ĐHNN I

Khoa Nông lâm ng­
Tr­ờng ĐH Vinh
Tel: 0984596189
E-mail: Tathibinhdhv@yahoo.com.vn

2

Phạm Mỹ Dung

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I/ĐHNN I

Khoa Nông lâm ng­
Tr­ờng ĐH Vinh
Tel: 
E-mail: phammydungnln@gmail.com

3

Phan Tiến Dũng

Bộ môn Công nghệ Sinh học, Tr­ờng ĐHKH Huế

Khoa Sinh, Tr­ờng Đại học KH Huế
77 Nguyễn Huệ, Huế
ĐT: (054)822934/
0953747659
Fax: (054)-824901
E-mail: boulevard158@gmail.com

4

Đào Thị Hằng

Khoa Sinh,
Đại học Vinh

Khoa Sinh, ĐH Vinh
E-mail: thuhang193_2004@yahoo.com

5

Nguyễn Thị Hiền

Khoa Sinh, tr­ờng ĐHKH TN, ĐHQGHN

71b, 162B/44 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84)-4-8582331/0988266918
E-mail: nguyenthihien2005@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hòa

Khoa Sinh, Tr­ờng ĐHKHTN, ĐHQGHN

Bảo tàng Thực vật
19 Lê Thánh Tông, HN
DĐ: 0987804728
E-mail: Mswatch2003@yahoo.com

7

Nguyễn Xuân Hòa

Trung tâm NC TN&MT, ĐHQG HN

Viện Môi tr­ờng và Phát triển Bền vững, Viện Khoa học Xã hội VN
Số 1 Liễu Giai, HN
DĐ: 0986727799

8

D­ơng Thị Hoàn

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Viện ST & TNSV
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
Tel: (84)-098383322
E-mail: duongthihoan@yahoo.com

9

Nguyễn Mạnh Hùng

Khoa Sinh, Tr­ờng ĐHKHTN, ĐHQGHN

Phòng ký sinh trùng, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
18 Hoàng Quốc Việt
DĐ: 0988688203
hung_iebr@yahoo.com

10

Lê Diễm Kiều

Đại học Cần Thơ

A1, 226D, đ­ờng3/2, tp Cần Thơ
DT: 0986319141
E-mail: ldkieu11@gmail.com

11

Hồ Thu Minh

Khoa MT, Tr­ờng ĐHKHTN, ĐHQGHN 

Hồ Thu Minh
Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản
Số 10, Nguyễn Công Hoan, HN
Tel: (84) 4 7718451
Email: 

12

Phan Xuân Bình Minh

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

TT Thực nghiệm Sinh học
C6 Thanh Xuân Bắc, HN
Tel: 04-5541605/ 8549438
Fax: 04-8545952
E-mail: pxbminh@yahoo.com

13

Nguyễn Thị Thùy Ninh

Khoa Sinh, tr­ờng ĐH SPHN

Khoa động vật học
Tr­ờng ĐHSPHN
Tel: 036 853737
DD: 0973915362
nguyenthuyninh@yahoo.com

14

Phạm Thị Hồng Ph­ơng

Khoa Môi tr­ờng, tr­ờng ĐHKH TN HN

Trung tâm Bảo tồn ĐDSH, 20 Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Tel/Fax: 04-747562/0985534182
E-mail: Hp.vnn.vn@gmail.com

15

Đinh Minh Quang

Tr­ờng ĐHSPHN

Phòng số 301, No. 8, Nhà B1, Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
E-mail: dmquang2002@yahoo.com

16

Đào Thị Sen

Khoa Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp, tr­ờng ĐHSPHN

Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Sinh-KTNN, Tr­ờng ĐHSPHN, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
Tel: 04-7682252
E-mail: daosenk53sinh@yahoo.com
 

17

Nguyễn Khắc Sơn

Trung tâm NC TN&MT, ĐHQG HN

Khoa Khoa học Tự nhiên và  Xã hội
Đại học Thái Nguyên
Xã Quyết Thắng, tp Thái Nguyên
DD: 0988151995
E-mail: sonfes@gmail.com

18

Nguyễn Thị Thu

Đại học Vinh

Nguyễn Thị Thu
Cao học 14 Sinh học,
Khoa sau đại học, ĐH Vinh
Tel:
E-mail: Foreveronlylove1999@yahoo.com

19

Nguyễn Thị Bích Thủy

Khoa tài nguyên và Môi tr­ờng, Tr­ờng ĐH NN I

Khoa Nông lâm ng­
Tr­ờng ĐH Vinh
Tel: 
E-mail: bichthuy.faff@gmail.com hoặc anhthuy_forever@yahoo.com

20

Đoàn Việt Tiến

Trung tâm NC TN&MT, ĐHQG HN

 Nhà số 2, 237 Hoàng Văn Thái, Kh­ơng Trung, HN
DT: 0988160510
E-mail: viettien.dvt@gmail.com

21

Đỗ Văn Toàn

Tr­ờng ĐH Vinh

Đỗ Văn Toàn
Lớp cao học K14 – Động Vật
Khoa Sau ĐH, ĐH Vinh, Nghệ An
DĐ: 0988919447
bani204@yahoo.com

22

Phan Quốc Toản

Khoa Sinh, Tr­ờng ĐHKHTN, ĐHQGHN

Số 24b, ngõ 2, tổ 18, Cầu Diễn, Hà Nội
E-mail: phanquoctoan84@gmail.com

23

Nguyễn Xuân Vĩnh

Trung tâm NC TN&MT, ĐHQG HN

Viện Địa Lý, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam
Nhà A27, số 8, Đ­ờng Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
Tel/Fax: 0983912003
E-mail: nxvinhvast@gmail.com
vinhnguyen-yg@hotmail.com

24

Lê Thị Thanh Xuân

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Viện ST & TNSV
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
Tel: (84)-0988107001
E-mail: thanhxuan8284@yahoo.com

25

L­u Hoàng Yến

Trung tâm NC TN&MT, ĐHQG HN

L­u Hoàng Yến
Viện Điều tra và Quy hoạch rừng
Tel:  0983030474
Email:  luuhoangyenus@yahoo.com