Danh sách học viên nhận học bổng 2005-2007

No Họ và tên Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email Chuyên môn công tác
1 Phan Thi Thuy Hang 4/33 Nguyen Truong To Str., Hue city, Vietnam   thuyhang80vn@yahoo.com  
2 Tran Thuy Cam Ha 49 Chi Lang, Hue city   camha81tran@yahoo.com  
3 Nguyen Van Hoang Faculty of Biology, Hue college of Sciences, 77 Nguyen Hue str., Hue city, Viet Nam      
4 Vo Hai Thi 23 Dinh Cu Str., Nha Trang, Khanh Hoa Viet Nam   vohaithi2004@yahoo.com  
5 Tran Huu Huy No 40, Collective quarter of Vietnam Agricultural Sciences Institute, Thanh Tri Dict., Hanoi   truongtranthi@yahoo.com  
6 Tran Duc Hau Department of Zoology, faculty of Agro-Biology, Ha Noi Univeristy of Pedagogy   tranduchausinhhoc@yahoo.com  
7 Ta Thi Thuy Department of Zoology, faculty of Agro-Biology, Ha Noi Univeristy of Pedagogy   tathuy20481@yahoo.com  
8 Dao Thi Hai Ly Department of Biotechnology-Microbiology, faculty of Agro-Biology, Ha Noi Univeristy of Pedagogy   haily1852m@yahoo.com  
9 Ngo Duc Phuong 3B Quang Trung str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam   ngophuongimm@yahoo.com  
10 Nguyen Thi My Centre for Termite control research No 267 Chua Boc, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam   ngmyb@yahoo.com  
11 Ho Ngoc Giang Centre N 5 college of Trade, Quang Trung 3 str., Thanh Hoa city      
12 Vu Anh Tai Botanical Museum, Department of Botany, Faculty of Biology, Hanoi college of Natural Sciences; No 19 Le Thanh Tong, Hanoi   tai_botany@yahoo.com  
13 Vu Thuc Hien C310, Tourism Apartment Block, No 809 Giai Phong str., Hanoi   merd@netnam.vn  
14 Dang Huy Phuong Institute of Ecology and Biological Resources: No 18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay District, Ha Noi   phuongdh@iebr.ncst.ac.vn  
15 Dang Thi Thu Huong Institute of Ecology and Biological Resources: No 18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay District, Ha Noi   huongdim@yahoo.com  
16 Tran Thieu Du Institute of Ecology and Biological Resources: No 18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay District, Ha Noi   thieuduiebr@yahoo.com  
17 Nguyen Thi Hien Institute of Ecology and Biological Resources: No 18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay District, Ha Noi   tntv@iebr.vast.ac.vn  
18 Phan Thi Thu Hang No 110 Han Thuyen Str., Nam Dinh city, Viet Nam   phanthithuhang_nd@yahoo.com  
19 Le Van Thanh Forest plant resource research division, Forest Science institute of Vietnam   lethanhfsiv@yahoo.com  
20 Nguyen Thanh Ha No 29, Xuanmai town, Chuong My Dict., Ha Tay province   nguyenthiha_NLN@yahoo.com  
21 Nong The Dien Ba Be National Park, Ba Be Dist., Bac Kan province   thedien@hn.vnn.vn  
22 Hoang Van Chuyen Pu Luong Nature Reserve, Ba Thuoc dist., Thanh Hoa province   chuyen3@lycos.com  
23 Le Duy Hung 19 Le Thanh Tong, Hanoi   hungle@cres.edu.vn  
24 Nguyen Thanh Institute of Agricultural planning,                      61 Hang Chuoi str., Hanoi   nguyenthanh8214740@yahoo.com