Hoạt động tiền Hội thảo khoa học quốc tế Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, do Viện Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức từ ngày 29-30/11/2019. Ngày 28/11/2019, bên lề các hoạt động chính của Hội thảo, tại trụ sở 19 Lê Thánh Tông của Viện Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra nhiều hoạt động trao đổi và hợp tác nghiên cứu giữa Viện với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo, như: Cuộc họp giữa Ban Lãnh đạo Viện với GS.TS. Muthusami Kumaran, Trường Đại học Florida, Hoa Kỳ để trao đổi, thống nhất cùng xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu về nâng cao năng lực cho các Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm nghèo bền vững và các vấn đề xã hội khác giữa Viện Tài nguyên và Môi trường và Đại học Florida; đề xuất xây dựng chương trình hợp tác trong nghiên cứu chất lượng nước và hạt vi nhựa tại các vùng cửa sông ven biển Việt Nam với TS. Christopher Hackney, Trường Đại học Leeds, Vương Quốc Anh.

Ngoài ra, Trường Đại học Hull, Vương Quốc Anh đã phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật làm phim và xây dựng các bộ ảnh tư liệu trong nghiên cứu thực địa cho 20 cán bộ, sinh viên do chuyên gia Ms. Vivien Mary Cumming và Mr. Robin Thomas Waldman trong ngày 28 tháng 11 năm 2019.

Viện trưởng Lưu Thế Anh và các nhà khoa của Viện Tài nguyên và Môi trường làm việc với GS. Muthusami Kumaran, Trường Đại học Florida, Hoa Kỳ

TS. Lê Thị Vân Huệ làm việc với TS. Christopher Hackney, Trường Đại học Leeds, Vương Quốc Anh về chương trình hợp tác trong nghiên cứu chất lượng nước và hạt vi nhựa tại các vùng cửa sông ven biển Việt Nam

Tập huấn kỹ thuật làm phim và ảnh tư liệu với Ms. Vivien Mary Cumming và Mr. Robin Thomas Waldman, đến từ Trường Đại học Hull, Vương Quốc Anh